Eesti uudised

Täiendatud 30.01!

SAAGA JÄTKUB: kohtu poolt tühistatud miljoninõude kohta algatatakse Keskerakonna vastu tõenäoliselt uus menetlus (26)

Toimetas Triinu Laan/Delfi, 29. jaanuar 2021 17:07
Foto: Teet Malsroos
Tallinna Halduskohus rahuldas Eesti Keskerakonna kaebuse ja tühistas Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) ettekirjutuse, millega kohustati Keskerakonda tagastama keelatud annetusena saadud ligi  miljon eurot. ERJK plaanib alustada erakonna suhtes aga uue menetlusega.

ERJK esimees Liisa Oviir ütles eilse halduskohtu otsuse valguses Delfile, et kuigi komisjon otsustab edasised sammud pärast juristidega konsulteerimist, näib esialgu tõenäoliseim, et Keskerakonna suhtes alustatakse uut menetlust.

Samal teemal

ERJK tegi eelmise aasta veebruaris Keskerakonnale ettekirjutuse tagastada OÜ-le Midfield 1,02 miljonit eurot, mis puudutab tehinguid reklaamiärimees Paavo Pettaiga ja mis on komisjoni hinnangul käsitletavad keelatud annetusena. ERJK pidas keelatud annetuseks Midfield OÜ poolt Keskerakonnale osutatud reklaamiteenuseid, mille eest ei ole Midfield OÜ kaebajale arveid esitanud ega tasu nõudnud.

Ettekirjutuse põhjenduste kohaselt korraldas Midfield OÜ perioodil 2009–2015 kõik Keskerakonna valimiskampaaniad, kuid on jätnud neile olulises osas arved esitamata.

Halduskohtu hinnangul ei saanud pidada usaldusväärseteks tõenditeks kinnitusi, mis on saadetud väidetavalt e-kirja teel Paavo Pettaile, millest ta on teinud väljatrüki.

„Kohtu jaoks ei anna selline väljatrükk piisavalt kindlust, et ka tegelikult on Midfield OÜ lepingupartner sellise kinnituse e-kirja teel saatnud. Kuna Midfiled OÜ-l on asja lahenduse vastu isiklik rahaline huvi, siis ei ole ta erapooletu ja tema esitatud dokumentidesse tuleb suhtuda mõistliku skepsisega. Samadel põhjendustel ei ole usaldusväärne ka tõendi vormis, kuid ilma allkirjata kinnitus“ märkis kohus.

Halduskohtu hinnangul ei kogunud ERJK haldusmenetluses piisavalt tõendeid. Kohus märkis, et vead tõendite kogumisel on olulised, sest võisid mõjutada kaebajalt nõutava summa suurust. „Nii ei kogunud ERJK tõendeid selleks, et kontrollida P. Pettai/Midfield OÜ kinnitusega arvete seotust kaebajaga. Midfiled OÜ esitatud tõenditesse ei ole suhtutud piisava skepsisega ega ole püütud nende usaldusväärsust kontrollida Midfiled OÜ-st sõltumatute tõendite kaudu,“ märkis kohus. Tegemist on veaga, mis võis mõjutada asja tulemust. Seega toob see kaasa ettekirjutuse tühistamise.

„ERJK-l on võimalik viia kaebaja osas läbi uus haldusmenetlus, koguda puuduolevad tõendid või jätta tõendamata arved kõrvale, teha vajadusel uued arvutused ja uus ettekirjutus kaebajale. Tuginedes arvete sidumisel kaebajaga Midfiled OÜ või Paavo Pettai selgitustele, tuleb ERJK põhjendada, miks ta peab neid selgitusi usutavaks või milliste teiste tõendite kaudu saab seost kaebajaga usaldusväärselt tuvastada,“ selgitas kohus.

Kohus ei saa ise hakata ERJK asemel tõendeid koguma ja haldusakti põhjendusi täiendama. Reeglina ei saa kohus asuda ise haldusakti põhjendama õiguslike ja faktiliste alustega, mida haldusorgan oma haldusaktis ei ole selle andmisel märkinud. Kohtu ülesanne on kontrollida haldusakti õiguspärasust, mitte otsida põhjendusi selle kehtima jätmiseks.

Kohus kokkuvõtvalt leidis, et ekspert Randmanni kasutatud metoodika oli asjakohane ja põhjendatud. Likvideerimist vajavad aga puudused tõendite kogumisel.

Seetõttu rahuldas kohus kaebuse ja tühistas ettekirjutuse, sest selle aluseks olevad faktilised asjaolud ei olnud usaldusväärselt kontrollitud ega tõendatud.

Apellatsioonkaebuse võib esitada Tallinna Ringkonnakohtule hiljemalt 1.märtsil. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee