Eesti uudised

Valitsus ühtlustab koroonapiirangud üle Eesti: restoranid võivad kauem lahti olla; kinod, teatrid ja spaad avatakse taas (144)

Toimetas Triinu Laan, 28. jaanuar 2021 18:12
Foto: Robin Roots
Valitsuse liikmed otsustasid vastavalt teadusnõukoja ja terviseameti ettepanekutele ühtlustada koroonaviiruse üle-eestilise ulatusliku leviku tõttu Eestis kehtivaid piiranguid.

Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uued piirangud kehtima alates esmaspäevast, 1. veebruarist, kõikides teistes maakondades alates kolmapäevast, 3. veebruarist.

Peaminister Kaja Kallase sõnul on väga oluline täpselt kaaluda piirangutest tulenevat kasu ja kahju: „Valitsuse põhieesmärk on saada viiruse ulatuslik levik Eestis kontrolli alla. Paraku me näeme, et epidemioloogiline pilt koroonaviiruse leviku suhtes on ühtlustunud üle Eesti. See tähendab, et me peame ka ühtlustama üle Eesti kehtivaid piiranguid.“

Samal teemal

Kallas rõhutas, et piirangud peavad olema võimalikult täpselt kaalutud, et ühiskonnas tekiks võimalikult vähe kaasnevat kahju. „Me teame, et piirangutega kaasnevad nähtamatud ohvrid: inimesed, kes kaotavad töö;  õpilased, kellele ei sobi distantsõpe; samuti mõjutab tavapärase elujärje katkemine meie inimeste vaimset tervist.”

„Avaliku arvamuse uuring näitab, et meie inimeste ohutaju Covid-19 suhtes on oluliselt langenud. Seetõttu on eriti tähtis mitte alahinnata koroonaviirusega kaasnevat ohtu ja teha kõik endast olenev selleks, et viiruse levikut vähendada. Ettevõtluse lahti hoidmisel on määrav see, kuidas ettevõtjad ja kliendid erinevaid piiranguid järgivad. Ettevõtjatel endil lasub suur vastutus piirangutest kinni pidamisel, sest kui piiranguid ei järgita, tuleb taas minna sulgemise teed,” ütles peaminister.

1. veebruarist Harjumaal ja Ida-Virumaal ning 3. veebruarist üle Eesti kehtivad piirangud:

  • Toitlustusettevõtted ning meelelahutuskohad tohivad edasiselt olla kauem avatud

Restoranides, baarides, kohvikutes, ööklubides, keegli- ja bowling`u saalides ning mujal, tohivad kliendid hakata aega veetma õhtul kuni kella üheksani. Toitlustusasutuses toidu kaasamüügile piiranguid ei seata. Siseruumides tohib ühes lauas või grupis olla kuni kuus inimest ning teise laudkonna või grupiga peab olema vähemalt kahemeetrine vahemaa. 

Meelelahutuskohtades tohib ruumi maksimaalne täitumus olla kuni 50 protsenti ning samuti tuleb arvestada klientide piirmääraga kuni 250 inimest. Endiselt jääb kehtima öine alkoholijookide müügipiirang kella 10ni hommikul. Kehtestati ka nõue, et siseruumides tohib ühes lauas või grupis olla kuni 6 inimest ning teise laudkonna või grupiga peab olema vähemalt kahemeetrine vahemaa.

Kohapealseks ajaveetmiseks peavad toitlustusasutused ja meelelahutusasutused klientide jaoks uksed sulgema 21.00-6.00.

  • Täiendavaid piirangud kauplustele ja teenuse osutamise kohtadele ei seata

Poodides, kaubanduskeskustes, pankade teenindussaalides, postkontorites ja mujal jäävad kehtima praegused piirangud. Siseruumides tuleb kanda maski, liikuda tohib 2+2 reeglit arvestades, müügi- ja teenindussaalide täitumus tohib olla 50 protsenti, tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine. 

Avalikud koosolekud ja avalikud üritused

  • Siseruumides statsionaarse istekohaga avalikud üritused, sh teatrietendused, kinod, konverentsid

Statsionaarse istekohaga avalikele koosolekutele ja üritustele kehtestatakse ruumi kuni 50 protsendi täitumuse nõue istumise alal ning istumisel tuleb arvestada hajutatust. Inimeste piirarv jääb samaks, siseruumis toimuvast üritusest tohib osa võtta kuni 400 inimest.

  • Siseruumides statsionaarse istekohata avalikud üritused, näiteks kontserdid

Tegevused on lubatud üksnes juhtudel, kui külastajad üritusel istuvad nummerdatud kohtadedel ning istumine peab olema hajutatud. Öiseid üritusi lubatud ei ole, tegevused on keelatud kell 21.00 kuni 6.00.

  • Välitingimustes avalikud üritused, näiteks laadad, kontserdid

Kehtima jääb ürituste osalejate piirarv kuni 500 inimest, kell 22.00-6.00 on ürituste korraldamine keelatud. Järgida tuleb desinfitseerimise nõudeid.

  • Jumalateenistused ja avalikud usulised talitused

Piirangutesse lisatakse, et viiekümne protsendi täitumuse juures peavad inimesed istumisalal paiknema hajutatult. Kehtima jäävad senised piirarvud, mis tähendab, et püsiistekohtadega saalides tohib inimesi ruumitäitumuse nõuet arvestades osa võtta kuni 400 ning ilma püsiistekohtadeta ruumides 250. Juhul kui usuüritus toimub välitingimustes, tohib sellest osa võtta kuni 500 inimest nagu seni.

  • Saunad, spaad, veekeskused ja ujulad

Siseruumide täitumus tohib olla kuni 50 protsenti, liikuda tuleb 2+2 reegli järgi, väljaspool otsest veega kokkupuudet tuleb kanda maski, olemas peavad olema desinfitseerimisvahendid ning järgitud desinfitseerimisnõuded.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe

Mitte-kontaktse ja madala riskiga tegevusi tohib läbi viia 10+1 rühmas. See puudutab näiteks maalimist, pilatest, kitarriõpet, keraamikaringi.Täpsema nimekirja kõrgema ja madalama riskiga tegevuste kohta koostab terviseamet ning see tehakse kättesaadavaks nii terviseameti kui kriis.ee kodulehtedel, samuti toimub sihtrühmade eraldi teavitus kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi kaudu.

Sisetingimustes tuleb endiselt kanda maski, välja arvatud kui see on vastuolus tegevuse iseloomuga. Kehtima jääb ka ruumi täitumuse piirang 50 protsenti.

Välitingimustes tõstetakse grupipiirangu arvu seniselt 25lt 50le.

  • Spordivõistlused

Spordivõistlused sisetingimustes on jätkuvalt lubatud ainult profisportlastele ning ilma pealtvaatajateta. Selles piirangus muudatusi ei ole.

Välitingimustes spordivõistluse ning liikumisürituse korraldamisel tõstetakse grupipiirangu arvu 25lt inimeselt 50le ehk võistlusi tohib läbi viia 50-inimestelistes gruppides, kes ei tohi omavahel kokku puutuda.

  • Muuseumid ja näitusasutused

Muuseumites ning näitusasutuste külastamise juures jäävad samuti kehtima olemasolevad piirangud. See tähendab 2+2 reeglit ning siseruumides maskikandmist.

Samal teemal

29.01.2021
LEVIK JÄTKUB: suure viirusesisaldusega reoveeproovide hulk on kasvanud
28.01.2021
Valitsus pikendas Harjumaa ja Ida-Virumaa palgatoetuse maksmist kahe nädala võrra