Aivar Mäe kohtusFoto: Robin Roots
Eesti Ekspress 26. jaanuar 2021 17:56
Rahvusooperi uue peadirektori Ott Maateni hinnangul täitis Aivar Mäe tegevuse uurimise raport eesmärgi ja seda ei olnud rohkem vaja säilitada.

Rahvusooper palkas Mäe väidetavat ebasobivat käitumist uurima majavälise juristi Thea Rohtla, kelle poole said pöörduda kõik Estonia praegused ja endised töötajad.

„Seoses raporti eesmärgi täitmisega ning võttes arvesse isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 5(e) nõudeid, on raport säilitustähtaja järgselt kustutatud,“ teatas teatri uus peadirektor Eesti Ekspressi päringu peale, et raport on tänaseks hävitatud.

Estonia nõukogu on usaldusisiku koostatud raporti sisu kiivalt enda teada hoidnud selle valmimisest saati. Ekspressile teadaolevalt oli raportis juttu ahistamisepisoodidest (mida nõukogu oli juba suvel ka usaldusisikutega suheldes kuulnud), kriitikast Mäe tehtud juhtimisotsuste kohta, aga ka mõned Mäed kiitvad lood.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.