Tõnis MölderFoto: Martin Ahven
Eesti uudised
21. jaanuar 2021 05:36

Riigikogu hoiatas komisjoni istungit salaja lindistanut väärteomenetlusega (8)

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder palub hiljutisel komisjoni istungil osalenul lõpetada oma kanalites komisjoni kinnisel istungil salaja tehtud lindistuse jagamine, kuna vastasel juhul võib teda oodata isikuandmete kaitse reeglite rikkumise eest väärteokorras vastutusele võtmine.

Riigikogu sotsiaalkomisjon võttis 18. jaanuaril arutluse alla kollektiivse pöördumise „Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“, mis kogus 2020. novembris 10 188 allkirja. Tõnis Mölderi sõnul on tulnud ilmsiks, et üks osaleja on salvestanud salaja riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil peetud kollektiivse pöördumise arutelu, teinud selle avalikult kättesaadavaks oma veebilehelehel, samuti levitanud salvestist veebikeskkondades.

Et istungid on kinnised, seda teatati veebilehe esindajale istungi alguses, märgib Mölder komisjoni nimel saadetud kirjas. Kui salvestist ei ole 20. jaanuari jooksul maha võetud, pöördub sotsiaalkomisjon õigusrikkumise lõpetamiseks ja vastutuse kohaldamiseks andmekaitse inspektsiooni poole.