Foto: Julia Vakina
Eesti uudised
14. jaanuar 2021 06:12

KOHTUTÄITURID MURES: pensionisamba võlgnikud võivad raha saada teisele kontole (3)

Kuna kohtutäiturite praktikas on järjest enam näha, et võlgnikud ei kasuta mitte enda, vaid kolmandate isikute pangakontosid, palub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda pensionikeskuselt, justiitsministeeriumilt ja rahandusministeeriumilt tagada ja leida võimalused, et Eestis elavale inimesele tehakse teise samba väljamaksed tema nimel olevale Eestis registreeritud krediidiasutuse arvelduskontole. 

Tsiviilkohtumenetluse seaduse ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse alusel ei ole kuni 1. jaanuarini 2023 täitemenetluse seadustiku alusel arestitavad nõuded võlgnikule kogumispensionide seaduses nimetatud väljamakse tegemiseks. Seadusandja pidas vastava erandi loomist lubatavaks, kuna väljamakstav raha kantakse isiku pangakontole, mis on võlgniku puhul juba varem arestitud. Ka kogumispensionide seaduse alusel tuleb raha väljavõtmise avaldusele märkida isiku pangakonto number.

„Kuivõrd kohtutäiturite praktikas on järjest enam näha, et võlgnikud ei kasuta mitte enda, vaid kolmandate isikute pangakontosid või erinevate makseasutuste pakutavaid lahendusi, siis palume teil tagada ja leida võimalused, et Eestis elavale isikule tehakse väljamaksed tema nimel olevale Eestis registreeritud krediidiasutuse arvelduskontole. Seda ka juhul, kui raha väljavõtja väidab arveldusarve puuduvat või esitab kolmanda isiku arvelduskonto rekvisiidid,“ teatab kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja ametikogu juhatuse esimees Katrin Vellet pensionikeskusele, justiitsministeeriumile ja rahandusministeeriumile.