Foto: Robin Roots
Ohtuleht.ee 7. jaanuar 2021 13:48
Värske riigikogu liige Imre Sooäär avaldab sotsiaalmeedias imestust, kui käpardlikult toimub põhiseaduskomisjoni eriistung. "See, mis praegu toimub, pole auväärt riigikogu komisjoni istungi taseme vääriline, vaid ilma juhita palagan," kurjustab Sooäär. 

"Olen läbi viie riigikogu koosseisu näinud sadu riigikogu komisjonide istungeid. See, mis toimub praegu põhiseaduskomisjonis referendumi arutelul, on täiesti pretsedenditu. Nii käpardlikult juhitud komisoni istungit ei ole minu silmad elus näinud. Komisjoni esimees ilmselgelt ei saa oma funktsioonist aru ega saa oma tööga hakkama. Nii keerulise istungi juhtimiseks, tundlikul teemal oleks tulnud palju paremini ette valmistuda ja ennast seadustega kurssi viia.

Esimees ei lase riigikogu liikmetel ei opositsioonist ega koalitsioonist rääkida, ei lase komisjoni liikmetel täiesti valiidseid ja asjalikke küsimusi esitada riigikogu liikmetele, kes on ametlikult istungile kutsutud, kuigi neil on selleks seaduslik õigus.

Kaja Kallasel takistati Oudekki Loonele relevantset küsimust esitada ja Oudekkil vastata, teistest rääkimata. Esimees sõidab teerulliga üle nii opositsioonist kui koalitsioonist.

Tagatipuks tegi esimees ise hoogsa ettepaneku vahetada kohe välja komisjoni aseesimees, kes ta sõna ei kuulavat, ja lõi siis verest välja, kuna ta ei saanud täpselt aru, et aseesimehe väljavahetamine toob kaasa ka tema enda ümbervalimise. Aga just seda ongi vaja nüüd teha! Kui ükskõik millise riigikogu komisjoni esimees ükskõik millisest erakonnast ei saa oma tööga hakkama, siis tuleb ta tagandada ja ümber valida. Komisjoni liikmed on valmis seda tegema, nagu istungil korduvalt läbi kisa kõlas. Komisjoni tuleb juhtima valida saadik, kellel on piisavalt kogemusi ja respekti kolleegide suhtes.

Minu kompromissettepanekule, mis võimaldaks ära jätta referendumi ja kogu teema riigikogus eelnõuga lahendada, ei lastud komisjoni aseesimehel küsimust esitada ja minu mikrofon pandi lihtsalt taaskord kinni, kuigi võtsin ise stopperiga aega ja jäin lubatud ajalimiidi sisse.

Pöördun õiguskantsleri poole, et ta alustaks põhiseaduslikku järelvalvet selle istungi ja konkreetse seaduseelnõu menetluse osas. Rikkumiste tuvastamisel palun õiguskantsleril pöörduda riigikohtusse ja antud eelnõu menetlus kehtetuks tunnistada. Iga ehitusmees teab: selleks, et juhtida teerulli, tuleb minna kursustele ja ka teerulli juhtimine enne selgeks õppida! See, mis praegu toimub, pole auväärt riigikogu komisjoni istungi taseme vääriline, vaid ilma juhita palagan! Äärmiselt piinlik, kuhu on langenud riigikogu tase!"