Foto: Tiina Kõrtsini
Siim Randla 7. jaanuar 2021 06:17
Vangi kaebust lahendav õiguskantsler leiab, et terviseamet ei pea vanglale kontrollkäigust ette teatama ja selleks tuleb koostöös ametkondadega otsida lahendusi.

Õiguskantsleri poole pöördus Tallinna vangla kinnipeetav, kes kaebas, et terviseameti järelevalve vanglas pole tõhus, sest amet teatab vanglale kontrollkäigust alati ette. 

Seadus ei nõua, et terviseamet peab vanglat järelevalvest alati ette teavitama, terviseamet saab vanglas teha kontrolli ka sellest ette teatamata, teatab õiguskantsler justiitsminister Raivo Aegile.

Terviseametil on õigus otsustada, kas teatada vanglale kontrollkäigu toimumisest või mitte, ja  teatamist ei saa põhjendada sellega, et vangla on piiratud juurdepääsuga asutus ja terviseametil ei ole erivolitusi vanglasse sisenemiseks, lisas õiguskantsler.

Terviseametil tuleb koostöös ametkondadega otsida lahendusi, et terviseamet saaks vanglas teha järelevalvet ka ilma sellest ette teatamata, märgib õiguskantsler. Tema sõnul on küsitav, kas justiitsministri määrusega saab piirata valitsuse seadusega haldusorganile antud järelevalve tegemise võimalusi.