KES AITAB AITAJAT? Eesti punase risti tulud on Covid-19 pandeemias kokku kuivanud.Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia
Toimetas Marvel Riik 28. detsember 2020 15:15
Eesti Punase Risti (EPR) juhtkond küsib vabariigi valitsuselt ühekordse toetusena 90 000 eurot, et tagada organisatsiooni jätkusuutlikkus Covid-19 pandeemias.

„EPRi peamisteks omatulu teenimise allikateks on aastaid olnud esmaabi teenuste ja koolituste müük, mis seoses Covid-19 levikuga on vähenenud võrreldes 2019. aastaga ligi 50%,“ märgivad EPRi president Harri Viik ja peasekretär Arvi Perv kirjas sotsiaal- ja peaministrile. „Näeme, et sama tendents, mil ei saa pakkuda ei kontaktõpet ega esmaabivalvet rahvaüritustel, jätkub. Seetõttu oleme mures EPR jätkusuutlikkuse ja arengu pärast.“

Viik ja Perv toovad välja, et EPR ei taotlenud riigikogu regionaalsete toetuste egiidi alt toetust, et säilitada organisatsiooni sõltumatus. „Riigipoolne toetus organisatsioonile vähenes 500 000 euro võrra juba 2019. aasta alguses, mil muutusid hasartmängumaksu rahastuspõhimõtted.“

Alates 1992. aastast on EPR tegutsenud riiki toetava humanitaarorganisatsioonina, mis rahvusvahelisest humanitaarõigusest lähtuvalt on loodud tsiviilelanikkonna kaitsmiseks ja toetamiseks. Oma riiki abistava tegevuse elluviimiseks on organisatsioonil üleriigiline võrgustik – 17 kohalikku seltsi oma liikmete ja vabatahtlikega. Suurõnnetuste ja kriisisituatsioonide korral aitavad vabatahtlikud päästa elusid, toetades selles vastutavaid ametkondi.