Välisminister Urmas Reinsalu.Foto: Erki Pärnaku
Toimetas Aare Kartau 21. detsember 2020 13:58
Välisminister Urmas Reinsalu ja välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk selgitasid pressikonverentsil Ühendkuningriigi kohta käivaid uuenenud piiranguid. Ministri sõnul pole sealt lahkumine juriidilises mõttes keelatud, ent piirangud võivad ootamatu olukorra tõttu kiirelt muutuda. Reisimisega seotud probleemidest palus ta eestlastel välisministeeriumile märku anda.

Urmas Reinsalu rääkis, et Ühendkuningriigi valitsuse poolt laekus informatsioon, et tuvastati koroonaviiruse uus mutatsioon, mis pole raskuse mõttes senistest ohtlikum, ent levib kiiremini. „Pühapäeval olime ühenduses Ühendkuningriigi valitsuse esindajatega. Toimus videokonverents, kus kõigi Euroopa Liidu riikide teadlased ja ÜK eksperdid vahetasid infot.“ 

Esimese sammuna peatati lennuliiklus

Viiruse ulatuslikuma leviku ohu tingimustes alustasid maailma riigid esimese ohutusabinõuna lennuliikluse peatamist. „Täna hommikuks on teada, et 17 liikmesriiki peatavad täna otsereisid Ühendkuningriigist. Mitmed kasutavad teisi usaldusmeetmeid, näiteks täiendavat testimist või täiendavat kohustuslikku karantiini,“ sõnas Reinsalu ja mainis, et suhtles ka meie regiooni välisministritega.

Balti riikide puhul oli Reinsalu sõnul oluliseks asjaoluks see, et kuna riigid asetsevad lähestikku, on mõistlik kriisiolukorras maksimaalselt tegevust koordineerida – et ei toimuks transiitlendude ülekoormamist Riia, Vilniuse ja Tallinna vahel. „Otsus milleni jõudsime oli see, et praegu peatatakse lennud tänasest aasta lõpuni. Kui meil tekib kiires korras ulatuslikku täiendavat informatsiooni, et viiruse tüve on võimalik ohjata muude meetmetega, või see ei kujuta endas kõrgendatud terviseohtu, siis me käivitame uuesti lennud. See sõltub sellest, kuidas meil tekib usaldusväärne täiendav teaduslik informatsioon,“ selgitas Reinsalu.

Juriidilisi takistusi Ühendkuningriigi territooriumilt lahkuda pole

Reinsalu teatas, et välisministeeriumi seisukoht on jätkuvalt sama ehk soovitus vältida rahvusvahelist reisimist. Samuti pidas välisminister oluliseks toonitada, et edasi tuleks lükata igasugune liikumine trassil Ühendkuningriik-Eesti. Sellega kaasneks Reinsalu sõnul täiendav rahvatervise oht niigi keerulises viiruse kasvufaasis.

Reinsalu sõnul võivad inimesed sattuda Eestisse tulekul keerulisse olukorda – jääda näiteks Euroopas lõksu. Või kui nad tulevad pühade ajaks, siis ei saa anda mingit garantiid, et neil oleks võimalik naasta. „Juriidiline otsus 1. jaanuarini otselende blokeerida on praegune otsus, aga kahtlemata kulgevad sündmused reaalajas kiirelt.“

Välisministri sõnul võivad kõik piirangud reaalajas täieneda. „Eesti inimesed, kes on Ühendkuningriigis. Meie seisukoht on jätkuvalt – palun vältige rahvusvahelist reisimist,“ sõnas Reinsalu ja kinnitas, et Ühendkuningriik kehtestas täiendava siseriikliku piirangupaketi – Londoni piirkonnas lausa maksimaalsel tasemel.

„Jälgime pidevalt seda, kas tuleb signaale transiidi takistamise kohta. Juriidilisi takistusi meie inimestel Ühendkuningriigi territooriumilt lahkuda pole. Ka Leedus – olukorras, kus on kinnitatud sisuliselt piirkondadest lahkumise keeld – toimib maismaatransiit suunal Poola-Läti, või vastupidi,“ selgitas Reinsalu 

Reisiprobleemidega vaevlevad eestlased peaksid endast märku andma

Välisministri teatel on sõnum väga lihtne – olukord on ootamatu ja võib tulla täiendavaid muudatusi. „Palume kõiki inimesi, kes on lühiajaliselt Ühendkuningriigis reisil, endast välisministeeriumile teada anda. Kui teil on väga akuutne probleem seoses reisi katkemisega, siis me registreerime ja analüüsime seda ning anname teile infot.“ Reinsalu sõnas, et kui välisministeeriumil tekib täiendavat informatsiooni, siis saaksid nad seda registreeritud inimestega esimesel võimalusel jagada.

Tiina Nirk lisas Reinsalu jutule täienduseks, et kuna reisimisvõimalused on piiratud, tuleks kindlasti pöörduda reisifirmade poole, et leida võimalusi pühadeks Eestisse naasmiseks. „Kui läbitakse transiidina kolmandaid riike või Euroopa liidu liikmesriike, siis tuleks end kindlasti kurssi viia riikide reeglite ja piirangutega.“ Samuti toonitas Nirk, et oluline on omada nõuetekohast ravikindlustust, kuna ELi ravikindlustuskaart ei pruugi katta kõiki meditsiiniga seotud kulutusi.

Reinsalu sõnul pole praegustes oludes mingeid otsuseid erilendude kohta langetatud. „Päeva-kahe jooksul on vaja kujundada üle-Euroopaline seisukoht, kui kaua hüpoteetiliselt selline piirang võiks kesta ja mis on teaduslik hinnang Ühendkuningriigist tulenevale riskile.“