Krimi

MILLAL SEE OMETI LÕPEB?! Õiguskantsler rõhutab: lapsi ei tohi vanglas alasti kiskuda! (10)

Viljar Voog, 16. detsember 2020 10:45
Laste alasti läbiotsimine vanglates EI OLE LUBATUD! Mitu korda peab õiguskantsler seda ütlema?!Foto: Vida Press
„Vanglates kinnistunud reegel, mille järgi otsitakse iga kord kõik pikaajalisele kokkusaamisele tulnud lapsed läbi ka neid täielikult lahti riietades, ei ole lubatav. Vangla läbiotsimiste väära praktikat ei muuda õiguspäraseks hooldusõigusliku vanema või eestkostja juuresolek ega selliseks protseduuriks antud kirjalik nõusolek,“ kirjutab õiguskantsler Ülle Madise. Jälle! Sest vanglad ei näi õppust võtvat.

Õiguskantsler pöördus Viru vanglast tulnud päringu tõttu ka Tallinna ja Tartu vangla ning justiitsministeeriumi poole, et selgitada vangide ja laste kohtumisel osapoolte õigusi.

„Last ei saa sundida vanemaga suhtlema, aga kui ta soovib seda teha ja suhtlemine on lapse huvides, ei tohi lapse ja lahus elava vanema suhtlemist takistada ka avalik võim. Vastupidi, kinnipidamisasutuse kohustus on sellisel juhul luua lapse ja vanema suhtlemiseks lapsesõbralikud tingimused ja lapse ning vanema suhtlust toetada. Oluline on vangistuses vanemat nõustada ja teda kohtumiseks ette valmistada. Sama tähtis on lapse ja tema eest vabaduses hoolitseva vanema kohtumiseks ettevalmistamine ja toetamine ning ka vanema ja lapse suhtlemist soodustava füüsilise keskkonna ja lapsesõbralike protseduuride loomine vanglas,“ selgitab Madise.

Õiguskantsler toob välja, et vangla peaks omal initsiatiivil välja uurima, kas ja kuidas on lapse vanemad paika pannud suhtlemiskorra. Peamine osa hinnangust keskendub aga enne kokkusaamist toimuvale lapse läbiotsimisele – täpsemalt vanglate harjumusele ka laste puhul nad võimaliku salakauba avastamiseks alasti läbi otsida. „Vangla peab igal võimalikul moel (nt kasutades alternatiivseid läbiotsimise meetodeid) vältima niivõrd intensiivset lapse kehalisse puutumatusesse sekkumist,“ seisab Madise kirjas.

Euroopa Nõukogu seatud juhiste järgi peab vangla lapse turvakontrolli korraldama lapsesõbralikult, austades tema inimväärikust ja õigust privaatsusele, ning tagama lapse psühholoogilise ja füüsilise turvalisuse. „Igasugune ulatuslik (sh kehaõõnsuste) läbiotsimine on lapse puhul keelatud,“ vahendab õiguskantsler juhiseid.

Madise toob välja, et ka Eesti seadusandlus ei nõua taolist läbiotsimist: justiitsministri määrustes on lihtsalt kirjas, et kinnipeetav ja külaline otsitakse enne ja pärast kokkusaamist läbi ning vanglateenistuse ametnikul on õigus otsing läbi viia. „Viidatud sätted ei näe ette, millise põhjalikkuse ja ulatusega tuleb pikaajalisele kokkusaamisele tulijad läbi otsida,“ kirjutab Madise.

Õiguskantsleri sõnul on vanglate julgeolek väga tähtis, kuid salakauba sissesmugeldamise välistamiseks kasutatakse ka teisi vahendeid: teenistuskoeri, kehaskännerit, röntgenaparaati, metalliotsijat jne. Vähemalt laste puhul peaks sellest piisama. Lisaks otsitakse alati läbi pikaajaliselt kohtumiselt naasev vang.

„Õiguskantsler on korduvalt rõhutanud (näiteks mullu või ka 2016. aastal – V. V.), et vanglates kinnistunud tava, mille kohaselt otsitakse iga kord ja kõik pikaajalisele kokkusaamisele tulnud külalised läbi täielikult lahti riietades (s.t alasti), ei ole lubatud,“ kirjutab Madise, et kahetsusväärselt vähemalt Viru Vangla neid hinnanguid ignoreerib. „Vangla peab igal võimalikul viisil (nt kasutades alternatiivseid läbiotsimise meetodeid) vältima niivõrd intensiivset lapse kehalisse puutumatusesse sekkumist. Läbiotsimiste väära praktikat ei muuda õiguspäraseks lapse vanema või eestkostja juuresolek ega selliseks protseduuriks kirjalikult antud nõusolek.

Kui vanglal tekib konkreetses olukorras põhjendatud kahtlus ning vajadus laps ilma riieteta läbi otsida, võib see viidata sellele, et last on proovitud keelatud ainete ja esemete sissetoomiseks ära kasutada või on laps ise soovinud vangistuses vanemale heameelt teha. Selleks et last mitte seada veel haavatavamasse olukorda ega teha teda täiskasvanute tegude eest vastutavaks, tuleb vanglal kaaluda lapse alasti läbiotsimise asemel seda, et korraldada kokkusaamine muul viisil (nt järelevalve all).“

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee