Tiina JantsonFoto: Stanislav Moškov
Siim Randla 16. detsember 2020 05:21
Võlausaldaja Tiina Jantsoni esindaja vandeadvokaat Leon Glikman taotleb pankrotis Ireni Erbi suhtes aresti kohaldamist: kohus on Erbil varem keelanud kaubamärgi Missis Estonia kasutamise.

Harju maakohtu 18. novembri lahendiga rahuldati Jantsoni avaldus Ireni Erbi pankroti väljakuulutamiseks ning Erbi on pankrotivõlgnik, millega kaasnevad kohtulahendist ja seadusest tulenevad piirangud ja kohustused.

„Nii kehtib Erbi suhtes kohtulahendi alusel ettevõtluskeeld, kuid vaatamata sellele reklaamib ta oma äritegevust kas isiklikult või offshore-äriühingu kaudu missivõistluste korraldajana,“ lisas Glikman.

Kohus määras võlausaldajate esimese üldkoosoleku ajaks 10. detsembri, kohustades Erbit võlgniku vande andmiseks kohtumajja ilmuma, et kinnitada andmeid tema vara ja võlgade kohta.

„Erbi ignoreeris seadust ja tema suhtes tehtud kohtulahendit täielikult. Pankrotivõlgnik esimesele üldkoosolekule ei ilmunud ega esitanud mingisuguseid andmeid, trotsides seadust, kohtulahendit ja pankrotihaldur Peeter Sepperi nõudeid. Pankrotiseadus näeb selleks puhuks ette võlgniku suhtes aresti kohaldamist kuni kolmeks kuuks,“ rääkis Glikman. „Kahtlen pehmemate vahendite efektiivsuses. Kuna Erbi on ka teistes menetlustes seadust ja kohtulahendeid üsna küüniliselt eiranud, siis usun, et arest on ainus vahend, kuidas teda seaduskuulekale käitumisele suunata, millega saaks ühtaegu tagada, et edasine pankrotimenetluse kulg muutuks normaalseks. Taotlus aresti kohaldamiseks on koostamisel.“

Läinud aasta 3. juulil keelas Harju maakohus Ireni Erbil kaubamärgi Missis Estonia kasutamise, mõistis Erbilt Jantsoni kasuks välja 2500 eurot ja seadusjärgsed viivised, mis akumuleerivad seniajani.