Foto: Martin Ahven
Ohtuleht.ee 10. detsember 2020 13:44
Valitsus kiitis istungil heaks korralduse uute piirangute kohta Ida-Virumaal ning kogu Eestis. Ida-Virumaal hakkavad piirangud kehtima laupäevast, 12. detsembrist, üle-eestilised piirangud hakkavad kehtima esmaspäevast, 14. detsembrist.

12. detsembrist kuni 3. jaanuarini (k.a.) kehtivad piirangud Ida-Virumaal

Klientide ja külastajate jaoks peavad meelelahutus- ja majutusteenused, muuseumid ja näitusasutused olema suletud. Majutusteenustele kehtestatud piirang ei puuduta hädaolukorra lahendamisega vahetult seotud inimesi, näiteks arste ja meditsiiniõdesid, kes on suundud Ida-Viru maakonda tööle teistest Eesti piirkondadest.

Klientidele peavad olema suletud kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad. Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Klientidele peavad olema suletud kõik toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid. Toidu kaasamüük ning sellega seotud kullerteenus jääb lubatuks.

Nii väljas kui siseruumides ei ole lubatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid.

Avatuks tohivad jääda kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad praegu kehtivatel tingimustel.

Keelatud on noorsootöö, huvitegevuse ja -hariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimine. Neid tegevusi tohib jätkata üksnes individuaaltegevustena või distantsilt. Piirang ei kohaldu riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Sportimine ja treenimine avalikes siseruumides ei ole lubatud. Välitingimustes on lubatud kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening kas üksi või koos juhendajaga. Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

14. detsembrist kehtivad üle-eestilised piirangud

Sport väli- ja sisetingimustes

Sisetingimustes on lubatud üksnes e-lahendustega distantsilt tehtav või kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening, mida võib teha koos juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel ning kanda tuleb maski. Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12aastastele lastele või kui maski ei saa kanda tervislike põhjustel või töö ja tegevuse iseloomu tõttu. Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutust.

Välitingimustes tohib sportida kuni 10-liikmelistes rühmades, millele võib lisanduda treener või juhendaja.

Spordisaalid võivad sotsiaalministri Tanel Kiige sõnul jääda avatuks. "Tõsi on see, et kui me räägime maakondadest, välja-arvatud Ida-Virumaast, siis võivad nad kõik jääda avatuks. Seal võivad toimuda inimeste enda individuaalsed treeningud ja võib juhendajaga samuti treenida. Näiteks, kui inimesel on personaaltreener, võib treeninguid teha," selgitab ta. Rühmatrenne võib Kiige sõnul teha video vahendusel, vastasel juhul tuleb need hetkel ära jätta. 

Uisuplatside puhul kehtivad Kiige sõnul üldised välitingimuste reeglid: mõistlik on hoida distantsi. "Ka seal ei tohi korraldada suuremaid treeninguid, enam kui kümnele inimesele. Välitingimustes on reegel, et võib korraga koos treenida kümme inimest pluss juhendaja.Kui uisuplatsil laiemalt rohkem inimesi sporti teeb või ennast liigutab, see pole keelatud," ütleb ta.

Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.

Kuni 3. jaanuarini (k.a.) 2021 ei ole spordi- ja liikumisüritused lubatud.

Spordivõistlused

Kuni 3. jaanuarini (k.a.) on spordivõistluseid lubatud korraldada üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmetele ja selle kandidaatidele. Pealtvaatajaid lubatud ei ole.

Võistluse korraldamisel kehtib 2+2 reegel, mis ei kohaldu võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides tuleb kanda maski. Maskikandmisel kehtivad ülal spordi juures nimetatud erandid. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.

Noorsootöö, huvitegevus ja  -haridus, täienduskoolitus ja täiendõpe

Noorsootöö, täiendkoolitus ja täiendõpe on lubatud  üksnes distantsilt või kontaktivaba individuaaltegevuse ja –õppena, mida võib teha koos juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel. Siseruumides tuleb kanda maski arvestades ülalnimetatud erandeid. Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutust.

Huvihariduses ja huvitegevuses võib  välitingimustes tegevustest osa võtta kuni 10-inimest, rühmale võib lisanduda juhendaja või treener.

Piirangut ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning  erivajadustega inimestele. Samuti ei laiene need piirangud Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

Haridus

Kuni 31. detsembrini 2020 on suletud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned. Erandjuhul tohib kooli otsusel viia läbi distantsõpet. Samuti tohib kooli otsusel erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu) personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite ja testide sooritamine.

Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele.

Lasteaiad ja lastehoiud jäävad avatuks.

Piiranguid ei kohaldata erivajadusega lasteasutustes ja koolides.