Krimi

Kärdla sadama rahapesu: kriminaalasja osalised jäid õigeks 

Siim Randla, 9. detsember 2020 07:41
Riigikohus tühistas Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega mõisteti Kärdla sadama väidetava rahapesu asjas osalised süüdi soodustuskelmuses: kehtima jäi maakohtu otsus, millega nad mõisteti õigeks rahapesus, aga süüdi dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises.

Raigo Sahtelile, Urmas Varrisele ja Seller Hulgi OÜ-le oli süüks pandud rahapesu grupis ja suures ulatuses, Tanel Malka ja Faasion OÜd süüdistati grupis ja suures ulatuses toime pandud rahapesule kaasaaitamises. Pärnu maakohus mõistis kõik süüdistatavad nendes süüdistustes õigeks. Pärnu maakohus leidis, et rahapesu süüdistuse puhul peab kohus kõigepealt tuvastama eelkuriteo. Protsessis Tanel Malka ja OÜd Faasion kaitsnud vandeadvokaat Raul Ainla ütles toona, et prokurör esitas süüdistuse rahapesus, kuid kohus ei näinud süüdistatavate tegevuses kuriteo koosseisu.

Samal teemal

Jaanuaris asja arutanud Tallinna ringkonnakohus selgitas, et rahapesu süüdistuse puhul peab kohus kõigepealt tuvastama eelkuriteo, milleks süüdistuse järgi oli Hillar Kuke sooduskelmus – võltsitud andmetega dokumentide esitamisega sai Kukk ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) Kärdla külalissadama ehituseks määratud toetusest pettuse teel 179 424 eurot, mis liikus Nordecon ASi kaudu alltöövõtja, s.o Hiiu Teed OÜ arvelduskontole. Protsessis Tanel Malka ja Faasion OÜd kaitsnud vandeadvokaadi Raul Ainla sõnul tühistas Tallinna ringkonnakohus jaanuaris maakohtu õigeksmõistva otsuse ja kvalifitseeris rahapesu kergemaks kuriteoks – soodustuskelmuseks. Malgale ja Faasion OÜ-le mõisteti rahalised karistused. „Ringkonnakohus tühistas ka maakohtu otsuse osas, mis puudutas dokumendi võltsimise asjus menetluse lõpetamise mõistliku menetlusaja tõttu,“ rääkis Ainla. „Kuna nägin kaitsealuste Tanel Malga ja Faasion OÜ osas menetlusnormide olulist rikkumist ning kuue aasta pikkust menetlusaega ei saa pidada antud juhul mõistlikuks, siis kaebasin riigikohtusse edasi,“ ütles ta.

Esaspäeval tühistas riigikohus Tallinna ringkonnakohtu otsuse, millega süüdistatavad mõisteti süüdi soodustuskelmuses ning jõustas Pärnu maakohtu otsuse, millega süüdistatavad mõisteti rahapesus õigeks.

Esmaspäeval tühistas Riigikohus osaliselt Tallinna ringkonnakohtu otsuse ja jõustas Pärnu maakohtu otsuse. Maakohus mõistis süüdistatavad õigeks rahapesus, kuid tunnistas osa neist süüdi dokumentide võltsimises ja võltsitud dokumentide kasutamises. Samas vabastati süüdistatavad karistusest mõistliku menetlusaja möödumise tõttu. Riigilt mõisteti süüdistatavate kasuks välja ka suurem osa nende tehtud menetluskuludest, selgitas Raul Ainla.

Samal teemal

04.06.2020
Riigikohus võttis arutamisele Kärdla sadama rahapesu kriminaalasja
05.08.2019
Rahapesu ei leidnud kinnitust: kohus mõistis Kärdla sadama asjas süüalused õigeks