Kai HärmandFoto: Justiitsministeerium
Siim Randla 4. detsember 2020 06:34
Justiitsminister Raivo Aeg esitas erinevalt konkursikomisjoni soovitatust Viru maakohtu esimehe kandidaadiks justiitsministeeriumi endise asekantsleri, kohtuniku Kai Härmandi.

Astrid Asi lahkub Viru maakohtu esimehe kohalt tuleva aasta 1. jaanuaril. Temast saab Harju maakohtu esimees. Justiitsministeerium kuulutas seoses sellega välja sisekonkursi. Laekus nelja kohtuniku avaldus – neist kaks on Viru maakohtust, kaks teistest kohtutest.

Konkursikomisjon esitas justiitsministrile kandidaadi, kes oli kolme liikme esimene eelistus. Kuid Raivo Aeg eelistas Kai Härmandit.

Justiitsminister hindab kõrgelt tema pikka staaži Harju maakohtu kohtunikuna, nagu ka tema akadeemilist tegevust ja juhtimiskogemust. Kai Härmand on olnud kaheksa aastat justiitsministeeriumi asekantslergi ja on juhatanud õiguspoliitika valdkonda.

Minister peab tema motivatsioonikirjas esitatud Viru maakohtu arendamist puudutavat visiooni väga heaks ja on veendunud, et ta on parim kandidaat, kes juhiks ja arendaks kohut järgmisel seitsmel aastal.

Raivo Aeg palub kohtute haldamise nõukojal anda nõusolek Kai Härmandi nimetamiseks Viru maakohtu esimeheks.