Elmo NüganenFoto: Teet Malsroos
Toimetas Keit Paju 2. detsember 2020 16:30
Kolmapäeval toimus Eesti teaduste akdeemia üldkogu, kus valiti kolm uut akadeemikut: matemaatika ja matemaatilise statistika valdkonnas Krista Fischer, metsanduse valdkonnas Veiko Uri ja teatrikunsti valdkonnas Elmo Nüganen.

Kirsta Fischer (50) on Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor. Tema teadustöö põhisuund on seotud biostatistika valdkonnaga. Fischer aitab prognoosida haigusriske ja epideemiate kulgu suuremates rahvarühmades.

Veiko Uri (50) on Eesti Maaülikooli metsaökosüsteemide professor. Tema ala on aineringe, biomassi produktsioon ning metsakasvatus. Uri tegeleb raieviiside mõju analüüsiga ning töötab välja Eesti puistute biomassi mudeleid.

Elmo Nüganen (58) on Eesti Linnateatri peanäitejuht ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia näitlejatöö professor. Ta on olnud nii näitleja, lavastaja kui režissöör. Ta on saanud lavastuste eest auhindu ka välismaal, näiteks Venemaal ja Lätis. Nüganenil oli roll ka filmis "Mandariinid", mis nomineeriti Oscarile ja Kuldgloobusele.

Eesti teaduste akadeemia valib uusi akadeemikuid iga paari aasta tagant. Sel suvel otsustati avada konkursid metsanduse, matemaatika ja matemaatilise statistika ning teatrikunsti alal.

Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 1. oktoobril. Matemaatika ja matemaatilise statistika alal nomineeriti lisaks Krista Fischerile ka Jaan Janno, metsanduse alal lisaks Veiko Urile ka Asko Lõhmus ja Arne Sellin. Enim kandidaate oli teatrikunsti akadeemiku kohale, sellele nomineeriti Luule Epner, Anu Lamp, Merle Karusoo ja Elmo Nüganen.

Eesti Teaduste Akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus, kelle ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust, aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele Eesti riigi sotsiaalse ja majandusliku arengu – eestimaalaste üldise elukvaliteedi parendamise – huvides ning väärtustada teadust ja teaduslikku mõtteviisi Eestis.