Foto: Alar Truu
Siim Randla 1. detsember 2020 05:03
Politsei- ja piirivalveamet vaatas läbi PPA seaduse, abipolitseiniku seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja teatas siseministrile, et eelnõu käsitlus võib tekitada situatsiooni, kus PPA ei saa kriisiolukorras planeeritud mahus kriisireserviga arvestada, mistõttu võivad määratud ülesanded jääda täitmata.

Kriisireservi eesmärk on olnud kriisiolukorras tagada PPA tegevusteks vajalik väljaõpetatud ja üksuste kriisistruktuuri määratud lisaressurss. Kriisireservi nimetatud isiku staatuse peatamine ohustab kriisireservile seatud eesmärkide saavutamist, teatas politseikolonelleitnant Egert Belitšev siseministrile. Eelnõu lõigetes on sätestatud kriisireservi nimetatud isiku erakonna liikmelisuse peatumine, kui ta kriisi lahendamise ajal nimetatakse politseiteenistuses koosseisuvälise politseiniku ametikohale.

„Juhime tähelepanu, et antud regulatsioon ei pruugi olla piisav, kuna erakonnaseaduse ega politsei ja piirivalve seaduse mõistes ei või politseiametnik olla erakonna liige,“ selgitas Belitšev.

Ka on PPA varem teinud ettepaneku teha täiendus, mis võimaldaks abipolitseiniku staatust peatada. PPA näide puudutas SKA kadette, kes koolis õppimise ajal on abipolitseinikud, ning kui nad soovivad suvekuudel asuda PPA teenistusse, vabastatakse nad abipolitseiniku staatusest, vormistatakse politseiteenistusse ning teenistuse lõppedes vormistatakse uuesti abipolitseinikeks. Siseministeerium on leidnud, et SKA kadette politseiteenistusse vormistades neid abipolitseiniku staatusest vabastama ei pea ning õigusaktid ei keela olla samal ajal politseiametnik ja abipolitseinik.