Foto: JOOSEP MARTINSON
Eesti uudised
26. november 2020 15:07

Politsei pidas kinni altkäemaksu võtmises ja ligi miljoni euro omastamises kahtlustatava pankrotihalduri (1)

Keskkriminaalpolitsei pidas sel nädalal kinni pankrotihaldur Veli Kraavi, keda kahtlustatakse ligi miljoni euro pankrotivara omastamises ja altkäemaksu võtmises. Millise mehega on tegu ning kuidas on ta kaks firmat põhja lasknud, loe juba SIIT

Riigiprokuratuur esitatud kahtlustuse kohaselt omastas 48aastane Veli pankrotihaldurina tegutsedes kolme pankrotimenetluses oleva äriühingu vara kogusummas üle 970 000 euro, mille ta pööras enda ja endaga seotud äriühingute kasuks. Lisaks esitati mehele kahtlustus altkäemaksu võtmises - vastutasuks eelistas ta võlgnikuga seotud võlausaldaja huve. Kahtlustuse kohaselt on kuriteod toime pandud alates 2018. aastast.

Riigiprokurör Sigrid Nurm sõnab, et pankrotihalduri ülesanne on kaitsta pankrotimenetluses kõigi võlausaldajate ja võlgnike õigusi ja huve. Samuti peab haldur tagama võlgniku vara säilimise, olema erapooletu ja esindama riigivõimu ausalt. „Paraku on esialgse kahtlustuse kohaselt pankrotihaldur kasutanud talle usaldatud pankrotivara isiklikuks otstarbeks. Selline käitumine on täielikult vastuolus pankrotimenetluse põhimõtetega ja lubamatu. Pankrotihaldur peab pankrotimenetlustes erapooletult esindama kõigi osapoolte huve, mitte eelistama isiklikku kasu.“

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur ütleb, et selles kriminaalasjas planeerivad politsei ja prokuratuur varade arestimist. „Praegu menetluses kogutud andmed viitavad, et pankrotihaldur liigutas varasid erinevate pankrotimenetluste vahel ning viis raha nendest välja isiklikuks otstarbeks. Kuigi pankrotivaradega toimingute tegemise põhjendatust kontrollib menetluse käigus ja lõpus kohus, tuvastasime selles kriminaalasjas, et tehinguid on tehtud ka kohtu teadmata. Kindlasti kõneleb see juhtum vajadusest pankrotihaldurite tegevust rohkem kontrollida.“

Menetlust viib riigiprokuratuuri juhtimisel läbi keskkriminaalpolitsei.