Mailis Repsi ametiautoFoto: Robin Roots
Liina Hallik 18. november 2020 16:17
Minister Mailis Repsi lastehoiuskandaal on muuhulgas tõstatanud küsimuse, kuidas lasterikkad pered, kel mikrobussi ja autojuhti käepärast pole, oma eluga hakkama saavad. Riik paljulapselisi peresid selles osas ei toeta. Kasutada tuleb kõigile kodanikele ettenähtud tasuta ühistransporti. 

"Minu teada ei ole riigi poolt paljulapselistele peredele transpordiks eraldi toetust määratud," sõnab Lasterikaste perede liidu president Aage Õunap. "Teatud omavalitsuses on küll sõidutoetus peredele olemas, aga see sõltub pere sissetulekust ja muudest erinevatest komponentidest."

Sõidukit laste vedamiseks ei ole ette nähtud aga kusagil. „Ma sellist juhtumit küll ei tea,” ütleb Õunap. „Riiklikult on kohaliku omavalitsuse piires ühistranspordi kasutus tasuta.”

Õunap nendib, et ühistranspordist alati ei piisa. „Suure pere vaatevinklist – kui perekond elab maal ja seal on mitu last, kes käivad koolis ja huviringides maakonnakeskuses, siis alati ei pruugi maakonna korraldatud ühistransport olla piisav ega liikuda piisava sagedusega. Siis peab ikka vanem seda rolli kandma.”

Tõsi, aasta alguses, veel enne koroonakriisi, oli siseministeeriumis arutlusel suure pere auto soetamise toetus. Ent tänaseks pole sellega kuigi kaugele jõutud.

Siseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Kersti Ringmets kinnitab, et suurpere autoostutoetus on mitmeski vormis laual olnud. „Kaalutud on seda, mis tingimustel oleks peredel sellist toetust vaja, ning analüüsitud, kui suur võiks see abivajavate perede hulk olla.”

Koroonakriis on heale mõttele aga kriipsu peale tõmmanud. „Riigieelarve strateegia 2021 protsessis esitati muuhulgas taotlus neljanda lapse ühekordseks sünnitoetuseks, mida lasterikas pere saanuks kasutada ka auto ostmiseks. Kahjuks ei olnud selleks koroonakriisi eelarves aga võimalust,” sõnab nõunik.