PAINDLIKKUS TULEKUL: Elatise maksjad on aastaid oodanud, et lapse elatusraha seotaks alampalgast lahti. Viimaks on süsteem muutumas paindlikumaks, võttes arvesse nii maksja sissetulekuid kui saaja väljaminekuid.Foto: Robin Roots
Kristiina Tilk 9. november 2020 14:47
Kui kehtiva korra järgi kohustub lapsest lahus elav vanem tasuma elatusrahaks pool alampalgast, siis tuleva aasta maikuust muutub süsteem paindlikumaks. „Kõige olulisem on, et need lapsed, kelle vanematele elatise maksmine käib üle jõu, saaksid kätte selle, mis neile seaduses ette on nähtud. Ehk uus süsteem motiveerib vanemaid oma kohust täitma,“ loodab justiitsminister Raivo Aeg. 

Eri andmetel on Eestis ligikaudu 42 000 üksikvanemat, kes on õigustatud saama teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks elatist. Miinimumpalga kiire kasvu tõttu on suur hulk elatise maksjatest sattunud aga tahtmatult võlgniku staatusesse. See omakorda on jätnud tuhanded lapsed ilma seadusega ette nähtud rahast. Eraldi sihtrühmana eristuvad elatisvõlgnevuste tõttu kannatavad lapsed, keda viimaste andmete järgi on umbes 9400. 

Edasi lugemiseks: