Mart HelmeFoto: Teet Malsroos
Eesti uudised
5. november 2020 06:04

Mart Helme ei saanudki teada, kes meediale andmeid lekitas (1)

Siseminister Mart Helme märgukirja peale uurimist alustanud andmekaitse inspektsioon (AKI) ei suutnud menetluse käigus kindlaks teha, kes lekitas ajakirjandusele asutusesiseseks kasutamiseks ette nähtud valitsuskabinetile esitatava memorandumi sisu.

Siseminister Mart Helme soovis, et andmekaitse inspektsioon uuriks, mil viisil on ajakirjandus saanud infot kahe juurdepääsupiiranguid sisaldava dokumendi ja selle lisade kohta. Nimelt tegi siseminister need kättesaadavaks riigikantseleile nende peetavas e-kabineti infosüsteemis. Siseministeerium esitas 4. juulil kantseleile memorandumi ja seda valitsuskabineti nõupidamisele teemal „Siseministeeriumi valitsemisala kriisideks valmistumise vajadused“.

Dokument oli mõeldud asutusesiseseks teabeks. Paraku võis selle sisu lugeda 15. juulil meediast, seisab Mart Helme pöördumises andmekaitse inspektsiooni peadirektori poole. 15. juulil esitas siseministeerium riigikantseleile memorandumi valitsuskabineti nõupidamisele teemal „Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõust (töö- ja õpiränne)“. Sellele olid lisatud ka välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kavand ja seletuskiri. Dokumendid olid tunnistatud asutusesiseseks teabeks.

17. juulil võis ka nende sisu lugeda meediast, teatas siseminister. Andmekaitse inspektsioon algatas riigikantselei suhtes menetluse. See lõpetati oktoobri lõpus. „Inspektsioon kontrollis nii siseministeeriumi kui ka riigikantselei ekraanikuvasid ja tuvastas, et juurdepääsupiirangud oli igal juhul dokumentidele lisatud, mistõttu pidi olema dokumentide vaatajatele arusaadav, et tegemist on juurdepääsupiiranguga teabega.

Riigikantselei vastusest lähtuvalt kõiki toiminguid ei logita, mistõttu ei ole võimalik teha väljavõtet, kes täpselt on dokumente vaadanud ja alla laadinud,“ teatab AKI siseministrile. „Lähtudes asjaolust, et on võimatu tuvastada, kes konkreetselt andmeid ajakirjandusele lekitas, lõpetame riikliku järelevalvemenetluse,“ seisab nende kirjas Mart Helmele.