Raivo AegFoto: Aldo Luud
Siim Randla 22. oktoober 2020 05:33
Justiitsminister Raivo Aeg ei toeta riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi algatatud kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu mitmikkodakondsuse lubamiseks: eelnõu eesmärk on taastada Eesti kodakondsus inimestele, kes omandasid selle enne 1992. aasta 26. veebruari, kuid keda sunniti sellest loobuma või loeti Eesti kodakondsuse kaotanuks või sellest loobunuks.

Justiitsministeeriumile esitati arvamuse avaldamiseks reformierakondlasest riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi 30. septembril algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis näeb märkimisväärses mahus ette senise kodakondsuspoliitika aluspõhimõtteid muutvaid ettepanekuid, millega Raivo Aegi teatel ei saa Eesti vabariigi julgeoleku, õigusliku järjepidevuse ning õigusselguse kaalutlustel nõustuda. „Mitmikkodakondsuse seadustamine tähendab kodakondsuspoliitika muutmist põhimõtteliselt ning seda ei saa toetada. Eesti kodakondsuspoliitika on muutunud alates iseseisvuse taastamisest vähe ja lähtunud seisukohast, et kodakondsuspoliitika põhimõtteid ei muudeta,“ teatas Aeg siseministeeriumile. Ta lisas, et Eesti kodakondsuspoliitika üks oluline põhimõte on ka keeld Eesti kodanikule olla samal ajal mõne teise riigi kodanik.

„Lubades mitmikkodakondsust osale Eesti kodanikest ja jättes teise osa kõrvale, põhjustab see sotsiaalseid pingeid, ebaõiglustunnet ja vastandumist, mis omakorda suurendavad oluliselt ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule,“ ütles Aeg. „Laiapõhjaliste julgeolekumõjude lähtekohaks on muuhulgas ka asjaolu, et mitmikkodakondsusega isikud on õigustatult avatud oma kodakondsusjärgsete riikide poliitilistele ja sotsiaalsetele mõjutustele ja seeläbi suureneb julgeolekurisk,“ leiab ta.