Krimi

Edaspidi ei saa nime vahetada pedofiilid, terroristid, mõrtsukad ja Liis Haavel (2)

Viljar Voog, 13. oktoober 2020, 11:12
Eesti üks tuntumaid pätist nimevahetajaid: Liis ehk Elois-Catherine Haavel.Foto: Karin Kaljuläte / Ekspress Meedia
Tulevikus ei saa kurjategijad enam niisama lihtsalt oma nime muuta ja sellega unustusehõlma vajuda. Karistuse kustumiseni kehtivad piirangud tulevad teiste seas mõrvaritele, tapjatele, pedofiilidele aga ka sarikelmidele.

Rahvastikuminister Riina Solman tutvustab täna avalikkusele uut nimeseaduse eelnõu, mis peaks asendama 15 aastat vana seadust. Ühe suurima muudatusena hakkavad seaduse vastuvõtmisel kehtima nimemuutmiskeelud osadele kriminaalidele.

Samal teemal

Näiteks tuntud kelm Liis Haavel, kes vahepeal muutnud oma nime Elois-Catherine Haaveliks, ei saaks enam seda enam uuendada, kui karistused karistusregistris leitavad.

„Piirangu kehtestamine on vajalik avalikkuse huvides ja puudutab rasketes kuritegudes süüdimõistetud inimesi,“ seisab seaduseelnõu seletuskirjas. „Võimaldades raskes kuriteos süüdimõistetud inimestel muuta isikunime, on neil võimalik uue isikunime saamisega varjata oma identiteeti ja toimepandud kuritegusid karistuse kehtimise ajal. Ka praegu saab isikukoodi alusel kontrollida isiku karistatuse andmeid karistusregistrist, kuid tegemist on tasulise teenusega. Samuti peab selleks teadma inimese isikukoodi. Kuigi karistusregistri andmete kohta võivad huvitatud isikud päringuid teha, on praktikas levinud eelkõige internetiotsingute tegemine isiku info saamiseks, kasutades selleks inimese nime. Avalikkuse huvi alla langenud kohtuprotsesse ja selle tulemust kajastavad tihti veebiväljaanded, kus on kirjas ka süüteo toime pannud inimese nimi, mistõttu leiab internetiotsingu teel, kasutades inimese isikunime otsingu alusena, viited tema toimepandud süüteole.

Nime muutmise piirang ei ole eluaegne. Vastava süüteo toime pannud inimene saab oma nime muuta pärast seda, kui tema karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.“

Millistes kuritegudes süüdi mõistmine siis edaspidi nimemuutmiskeeldu tähendab? Nimekiri on pikk ja kätkeb endas lisaks vägivallaroimadele ja alaealiste vastu suunatud kuritegudel ka näiteks rahapesu ja Eesti kehtestatud sanktsioonide rikkumist

 • Inimsusvastane kuritegu
 • Genotsiid
 • Agressioonikuritegu
 • Sõjapropaganda
 • Keelatud relvade väljatöötamine ja käitlemine
 • Rahvusvahelise sanktsiooni ja Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rikkumine
 • Kõik sõjakuriteod
 • Piraatlus
 • Õhusõiduki kaaperdamine
 • Lennuohutusvastane rünne
 • Tapmine
 • Mõrv
 • Inimkaubandus
 • Inimkaubanduse toetamine
 • Kupeldamine
 • Prostitutsioonile kaasaaitamine
 • Isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine
 • Pantvangi võtmine
 • Vägistamine
 • Tahtevastane sugulise iseloomuga tegu
 • Suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimine
 • Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades
 • Suguühe järeltulijaga
 • Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega
 • Alaealiselt seksi ostmine
 • Inimkaubandus alaealise suhtes
 • Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine
 • Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine
 • Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks
 • Lapseealise seksuaalne ahvatlemine
 • Narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslik käitlemine
 • Narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale kui kaheksateistaastasele isikule
 • Alaealise kallutamine narkootilise ja psühhotroopse aine ja muu uimastava toimega aine ebaseaduslikule tarvitamisele
 • Kelmus*

*kui see on toime pandud:
1) isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, röövimise, omastamise, süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamise, hoidmise või turustamise, asja tahtliku rikkumise või hävitamise, kelmuse või väljapressimise;
2) ametiisiku poolt;
3) suures ulatuses;
4) grupi poolt või
5) avalikkuse poole pöördudes

 • Terrorikuritegu
 • Terroristlik ühendus
 • Terrorikuriteo ettevalmistamine ja üleskutse selle toimepanemisele
 • Terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamine ning toetamine
 • Kuritahtlik sisenemine Eesti Vabariiki
 • Terroristlikul eesmärgil reisimine
 • Terroristlikul eesmärgil reisimise korraldamine, rahastamine ja toetamine
 • Kuritegelik ühendus
 • Kuritegeliku ühenduse organiseerimine
 • Ebaseadusliku tegevuse võimaldamine
 • Rahapesu
 • Üldohtlik mürgitamine
 • Süütamine
 • Plahvatuse tekitamine

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee