Kommentaar

Enn Eesmaa | Eesti elu edendamise eelarve 

Enn Eesmaa, riigikogu väliskomisjoni esimees, Keskerakond, 8. oktoober 2020 14:36
Foto: Robin Roots
Järgmise aasta eelarveprojekt on valitsuses heaks kiidetud ja riigikogu menetluseks meile üle antud. Üldisteks prioriteetideks on valitsus loogiliselt tõstnud eesmärgiks liikumise sidusama ühiskonna poole, teadmistepõhise majanduse ja elukestva õppe arendamise, kõigil tasandeil tõhusa valitsemise püüde, mis aitab kaasa riigi turvalisusele ja kaitstusele. Ning, ja see oleks võinud ka esimesena mainitud olla – soov hoida ja arendada me riiki tänasest veelgi peresõbralikumaks.

Järgmise aasta eelarvest saab kerge vaevaga välja lugeda neli peamist suunda – tervishoiuinvesteeringud peavad kaasa aitama rahva heaolule, senisest rohkem tuleb aidata neid, kes seda kõige rohkem vajavad, arendama peab Eesti teadust, mis muuhulgas tagaks nutikate arengute rohkuse. Kõige selle kõrval ja kohal peame jätkama investeeringuid tulevikku, rohe- ja digipööre kaasa arvatud. Järgmise aasta eelarve kulude ja investeeringute maht on rekordiliselt suur – 13,1 miljardit eurot, seega vaatamata keerulistele aegadele koguni miljardi võrra rohkem kui lõppeval aastal.  Tuletan meelde, et eelarvega koostati koos ka riigi eelarvestrateegia aastani 2024.

Riigikogu väliskomisjoni esimehena toon teieni eelarveread, mis edendavad välisministeeriumi tegevust. Plaanipäraselt jätkub liitlassuhete, ka kahepoolsete suhete tugevdamine. Kindlasti käib see Põhja-Balti regiooni riikide suhtes, kellega on meil asjalik koostöö ka parlamentide väliskomisjonide tasemel. Loomulikult tehakse kõik võimalik suhete arendamiseks USA ja Ühendkuningriigiga, mis pidevalt muutuvas poliitkeskkonnas eriti vajalik. Jätkuvalt tahame aktiivsed ja konstruktiivsed olla Euroopa Liidus ja NATO-s, unustamata teisi strateegilistes piirkondades tegutsevaid atlandiüleseid organisatsioone.

Eelarve võimaldab tugevdada välisteenistust ja äridiplomaatiat, mis toetamist nõuavad. Eesti konsulaarteenused peavad tänasest veelgi mugavamaks muutuma. Välismajandustegevust toetab riik selle aasta tasemega võrreldes kahe miljoni euro võrra rohkem, edukamalt ja targemini tahetakse aidata Eesti ettevõtjaid. Jõupingutusi tuleb lisaks olemasolevatele teha sisenemaks Aasia ja Aafrika turgudele. Selle saavutamiseks tuleb laiendada majandusdiplomaatide võrgustikku, mis täna veel hõredavõitu.

Võimalikult edukalt peab ära kasutama Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmelisust, mis jätkub ka järgmisel aastal. Meie esindajad on juba selgelt tõestanud, et Eesti jaoks on olulised rahvusvahelise õiguse põhimõtted, mõndagi on tehtud ÜRO Julgeolekunõukogu läbipaistvuse suurendamiseks näiteks konstruktiivsete arutelude algatajana. Eesti aktiivne tegevus ÜRO-s on mitmeti sidustatud võimendades me riigi välispoliitilist tegevust ka teistes koostööformaatides nii Euroopa Liidu, kui NATO tasandeil.

Eesti on mõndagi teinud Kolme mere algatuse arenguks. Meie jaoks on olulised jätkuvalt kasulikud transatlantilised liitlassuhted nii majandus- kui julgeolekusfääris. Seda tehes tugevneb nii Euroopa, kui Euroopa Liidu ühtsus. Täiendavad vahendid on ette nähtud diplomaatia arenguprogrammi edendamiseks. Suurte ja oluliste diplomaatiliste suurürituste toomine Eestisse avaldab soodsat mõju me riigi rahvusvahelisele tuntusele, julgeolekuhuvide kindlustamisele, aga ka välismajanduse potentsiaali realiseerimisele.

Algaval aastal möödub sajand diplomaatiliste suhete sisseseadmisest 24 riigiga, kellest enamus on meie peamised mõttekaaslased ja liitlased. Eesti saatkondades on ette valmistamisel plaanid nende tähtpäevade tähistamiseks. Eesti on suhteliselt edukas olnud E-residentide kaartide väljastamisel. Selle töö hõlbustamiseks on ette nähtud miljon eurot.

Siinkohal tahan rõhutada, et E-residentsusest on huvitatud ka võõrsil elavad eestlased. Olen seda mitmel korral oma töövisiitidel tõdenud. Kavas on tõsta isikut tõendavate dokumentide uuendamise kasutusmugavust. Mitmetes riikides plaanitakse läbi viia pilootprojekte selliste dokumentide posti teel edastamiseks. Suurtes riikides, näiteks Kanadas elavatele eestlastele on sellest kindlasti abi.

Oma plaanid on välispoliitika edendamisel ka riigikogu väliskomisjonil. Lähinädalail arutame läbi tuleva aasta eelarve, mis ju riigikogus vastu võetakse. Aitame aktiivselt Aasia strateegia loomisele me riigi jaoks. Algust oleme selle tööga juba teinud. Tegemist on palju, sest analüüsime Eesti võimalusi mitte pelgalt Hiinas ja Indias. Riigikogus tegutseb 11 parlamendirühma koostöös Aasia riikidega. Strateegiat aitavad välja töötada mitme ministeeriumi esindajad koostöös Tartu ülikooli Aasia keskuse ja riigikogu väliskomisjoniga.

Kindlasti jätkub töö välisteenistuse seaduse muutmiseks ning pärast selle vastu võtmist kavatseme seaduse praktilisust kindlasti kontrollida. Seegi kuulub me komisjoni tööülesannete hulka. Sama käib mitmete parlamentaarsete delegatsioonide tegevuse järelevalve kohta.

Alles hiljuti analüüsisime NATO Parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni tegevust. Kindla kava kohaselt saame ülevaate ka Balti assamblee Eesti delegatsiooni ning Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee Eesti esindajate tegevusest. Nendegi esinduskogude rahastamine on ette nähtud riigikogule eraldatud järgmise aasta eelarveridade kaudu.