Foto: Julia Vakina
Ohtuleht.ee 7. oktoober 2020 14:55
Alates oktoobrist on kõigil, kes omavad teist pensionisammast, võimalik perioodiks katkestada selle osa pensionimaksetest, mis tööandja igal kuul nende palgast maksab. Need kes selleks avalduse esitavad, peavad maksma.

Kõik avaldused käivad läbi Pensionikeskus ASi, mis võtab selle eest 69 senti. Sama suur on ka valikuavalduse tasu, mis tuleb esitada pensionifondi valimiseks, samuti teise sambaga vabatahtlikult liitumiseks. Muude teise samba avalduste tasud on kõrgemad.

Pensionikeskus kuulub Nasdaqile. Tegemist on pankadest sõltumatu pensioniregistri pidajaga, kes pakub teenust riigiga sõlmitud lepingu alusel. Pensioniregistris registreeritakse nii teise kui kolmanda samba pensionifondide osakud ja nendega tehtavad toimingud ja selle hinnakiri on kulupõhine.

„Kui inimene esitab avalduse läbi panga, maksab ülal viidatud hinnakirja kohase avalduse tasu Pensionikeskusele ära pank, kes omakorda võib avalduse esitamise tasu küsida kliendilt. Panga avalduse tasu suurus võib, aga ei pruugi olla sama, mis on Pensionikeskuse hinnakirjas,“ selgitas rahandusministeeriumi esindaja Siiri Suutre.