Võidukas Brexiti toetaja vuras 31. jaanuaril mööda Londoni kesklinna.Foto: AFP/Scanpix
Toimetas Greete Kõrvits 1. oktoober 2020 13:23
Euroopa Komisjon saatis neljapäeval Ühendkuningriigile märgukirja euroliidust väljaastumise lepingust tulenevate kohustuste rikkumise kohta. See tähistab ametliku rikkumismenetluse algust Ühendkuningriigi suhtes. Komisjoni kirjale vastamiseks on aega üks kuu. Britid juba möönsid, et rikkumine tõepoolest toimus.

Väljaastumislepingu (rahvakeeli Brexiti lepingu) artiklis 5 on sätestatud, et liit ja Ühendkuningriik peavad võtma kõik asjakohased meetmed, et tagada väljaastumislepingust tulenevate kohustuste täitmine, ning et nad peavad hoiduma kõigist meetmetest, mis võiksid nende eesmärkide saavutamist ohustada. Mõlemad pooled on kohustatud tegema väljaastumislepingust tulenevate ülesannete täitmisel heas usus koostööd. Ehk et labaselt öeldes: kui tahad lahkuda, vaata ise, et oma kokkulepetest ka kinni pead.

Ühendkuningriigi valitsus esitas 9. septembril seaduseelnõu („Ühendkuningriigi siseturu seaduse eelnõu“), mis vastuvõtmise korral rikuks jämedalt Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli, mis on väljaastumislepingus sätestatud. Ühendkuningriigi valitsuse esindajad tunnistasid seda rikkumist, väites, et selle eesmärk oligi võimaldada Ühendkuningriigil alaliselt protokollist tulenevatest kohustustest kõrvale kalduda. Valitsus kinnitas ka oma kavatsust õigusakti eelnõuga edasi minna.

Komisjon kirjutab oma pressiteates, et sellega on Ühendkuningriik rikkunud oma kohustust tegutseda heas usus, nagu on sätestatud väljaastumislepingu artiklis 5. Ehk et kuna rikkumine on ka üles tunnistatud, ei saa olla tegemist nn heas usus, ent kogemata sisse lipsanud apsakaga. Lisaks on riik algatanud protsessi, mis – kui eelnõu vastu võetakse – takistaks väljaastumislepingu rakendamist. Selle tõttu algatas komisjon täna kooskõlas väljaastumislepingu sätetega rikkumismenetluse.

Ühendkuningriigil on kuni käesoleva kuu lõpuni aega esitada märgukirja kohta oma arvamus. Väljaastumislepingu ratifitseerisid nii EL kui ka Ühendkuningriik. See jõustus 1. veebruaril 2020 ja sellel on rahvusvahelise õiguse kohaselt juriidilised tagajärjed.