Peaminister Jüri Ratas.Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia
Toimetas Marvel Riik 28. september 2020 09:11
„Minu hinnangul on see piisavalt oluline teave, mille paikapidavuse peame esmalt kindlaks tegema ning seejärel kõigile võimalikele tekkivatele küsimustele vastused leidma,“ ütles peaminister Jüri Ratas Facebookis värske Estonia dokfilmi kohta, kus näidati kaadreid laeva seni märkamata jäänud vigastustest.

Ratas ütles, et külastas möödunud teisipäeval Helsingit ja Stockholmi, kus arutati teatavaks saanud veealuseid katkendeid täna linastuvast Estonia hukku kajastavast dokumentaalfilmist. „Filmis sisalduvad möödunud aasta septembris filmitud kaadrid, mis kujutavad seni märkamata vigastust laeva paremas pardas. Minu hinnangul on see piisavalt oluline teave, mille paikapidavuse peame esmalt kindlaks tegema ning seejärel kõigile võimalikele tekkivatele küsimustele vastused leidma,“ kirjutas peaminister.

„Leppisingi oma ametikaaslastega kokku, et kui filmis tuuakse tõesti esile uusi ja senitundmatud asjaolusid, siis selgitame koos välja nende põhjuse. Pean oluliseks, et astuksime edasised sammud Eesti, Soome ja Rootsi riikidega üheskoos. Samuti pidasime väga tähtsaks, et meie järgnevad tegevused oleksid kooskõlas kolme riigi poolt 1995. aastal sõlmitud leppega, mis kaitseb reisiparvlaev Estonia katastroofiohvrite viimset puhkepaika.“

Ratas lisas, et ta on veendunud, et 1997. aastal valminud rahvusvahelise laevahuku uurimise komisjoni lõppraport sisaldab siiski parimaid teadmisi ja hinnanguid põhjustest, mis tollel tormisel ööl laevale saatuslikuks said.

Eesti, Soome ja Rootsite välisministrite avaldus

Eesti, Soome ja Rootsi leppisid kokku, et kui reisiparvlaev Estonia katastroofi kohta ilmneb olulist uut teavet, millest ei ole varem teatatud, hindavad Eesti, Soome ja Rootsi seda ühiselt, teatas Eesti välisministeerium. 

Discovery Networki dokumentaalfilmis reisiparvlaev Estonia katastroofist 1994. aastal näidatakse vee all filmitud uusi kaadreid, millel on näha kahjustust vraki tüürpoordipoolses otsas.

Eesti, Soome ja Rootsi leppisid kokku, et dokumentaalfilmis esitatud uue teabe kontrollimine toimub vastavalt ja täielikult kooskõlas 1995. aastal sõlmitud Eesti Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise reisiparvlaev Estonia käsitleva kokkuleppega. Selle kokkuleppe põhiline eesmärk on kaitsta Estonia vrakki kui katastroofiohvrite viimast puhkepaika mis tahes häiriva tegevuse eest. Riigid teevad selles küsimuses tihedat koostööd ja lipuriigina juhib seda protsessi Eesti. Kolm riiki rõhutavad, et toetuvad Eesti, Soome ja Rootsi Ühise Laevahuku Uurimiskomisjoni (Joint Accident Investigation Commission, JAIC) 1997. aasta lõpparuande lõppjäreldustele.