Aidu tuulepark. Foto: Robin Roots
Siim Randla 28. september 2020 06:55
Vendade Sõnajalgade ettevõte Eleon Green OÜ, kes käib tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametiga kohut. Aidu tuulepargis ühe tuuliku labade lammutusettekirjutuse tõttu, ei saanud kohtutelt õiguskaitset.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ettekirjutuse muudatuse kohaselt saabub Aidu tuulikult nr 5 labade eemaldamise tähtaeg enne novembrikuu lõppu sel aastal, selgitas TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik Õhtulehele.

„Eleon Green OÜ-le on ettekirjutuses antud ka vahetähtajad, millal nad pidid esitama TTJA-le vastava dokumentatsiooni, mis näitaks nende ettevalmistavaid tegevusi labade eemaldamiseks, kuid arendaja pole vahetähtaegadest kinni pidanud ega TTJA-le vastavaid tõendeid edastanud,“ rääkis ta. „Kui arendaja ettekirjutuses antud tähtajaks labasid ei eemalda, on TTJA-l võimalik rakendada sunniraha või asuda läbi viima asendustäitmist. Viimane tähendab, et TTJA korraldab ise labade eemaldamise ning esitab tekkinud kulud arendajale.“

Kohtuasjas, kus arendaja vaidlustas talle tehtud ettekirjutuse labade eemaldamiseks, on kõik osapooled oma seisukohad esitanud ning kohus menetleb neid.

„Vahepeal taotles Eleon Green kohtult ka esialgse õiguskaitse seadmist, mis lubaks tal jätta tuulik tänasesse olukorda, kuid ei haldus- ega ka ringkonnakohus ei rahuldanud esialgse õiguskaitse taotlust,“ sõnas Tamtik. „See tähendab, et olenemata käimasolevast kohtuasjast tuleb Eleon Green OÜ-l ikkagi Aidu tuulikult 5 eemaldada selle labad ettekirjutuses antud tähtajaks.“