Tiina Jantson, Ireni Erbi.Foto: Kollaaž: Stanislav Moškov, Robin Roots
Siim Randla 24. september 2020 06:55
Missis Estonia võistluse korraldaja Tiina Jantsoni esindaja, vandeadvokaat Leon Glikman andis Harju maakohtule sisse pankrotiavalduse ja hakkab pankroti väljakuulutamisel taotlema ärikeeldu Ireni Erbi osas, kellel on kohus varasemalt keelanud kaubamärgi Missis Estonia“ kasutamise ning hageja kasuks välja mõistnud ka võla.

Läinud aasta 3. juulil keelas Harju maakohus Ireni Erbil kaubamärgi Missis Estonia kasutamise, mõistis Erbilt Jantsoni kasuks välja 2500 eurot ja seadusjärgsed viivised, mis akumuleerivad seniajani. Harju maakohtu tänavuse 22. aprilli kohtumäärusega mõisteti Erbilt lisaks Jantsoni kasuks välja 2754 eurot, ütles Jantsoni esindaja, vandeadvokaat Leon Glikman.

„Sõltumata sellest, et tegemist pole just hiigelsummadega, on kohtulahendite täitmise näol tegemist põhimõttelise küsimusega. Eesti vabariigi nimel tehtud jõustunud kohtuotsused kuuluvad täitmisele. Mitte keegi ei tohi end tunda seadusest väljaspool olevana,“ selgitas Glikman.

Vaatamata Erbi Group OÜ osa arestimisele täitemenetluses mullu 7. oktoobrist, selle ümberhindamisele tänavu 16. jaanuarist, sunniraha määramisele jne, on kohtulahendid Erbi poolt täitmata, rääkis Glikman, et võlgnik ignoreerib tema suhtes tehtud jõusolevaid kohtulahendeid.

Pankrotiseadus sätestab, et kui võlgniku suhtes toimuvas täitemenetluses ei ole kolme kuu jooksul vara puudumise tõttu saadud nõuet rahuldada või kui täitemenetluses ilmneb, et võlgnikul ei jätku vara kõigi kohustuste täitmiseks, siis annab see aluse pankrotiavalduse esitamiseks.

„Need tähtajad on ammuilma möödunud,“ ütles Glikman. „Kuigi klient andis võlgnikule 13. augustil veel kümme päeva aega võla tasumiseks, olukord ei muutunud ja seega esitasime pankrotiavalduse,“ kinnitas ta. Pankrotiavalduses taotletakse ka vara käsutamise keeldu ilma ajutise halduri loata.

„Pankrotimenetlusega võib kaasneda võlgniku ärikeeld ja elukohast lahkumise keeld jne, mida hakkame taotlema. Pankrotimenetlus on ka seetõttu teretulnud, et see võimaldab välja selgitada võlgniku varade seisu, tuvastada, kas varasid on varjatud, kas on võimalik tehinguid ja vara tagasi võita jne,“ rääkis ta.

„Kui Erbil on näiteks välismaal arveid, peab ta need vastavalt pankrotiseadusele avaldama. Kohtutäitur on juba võlgnikule selgitanud, et vara varjamine võib kaasa tuua kriminaalvastutuse ning tegime seda ka pankrotihoiatuses," selgitas Glikman.

Harju maakohus võttis pankrotiavalduse menetlusse ja määras deposiidi ajutise pankrotihalduri tasu katteks.