Rahandusminister Martin Helme.Foto: Robin Roots
Toimetas Marvel Riik 23. september 2020 12:43
Suurim opositsioonijõud Reformierakond põhjendab umbusaldusavaldust sellega, et rahandusminister Martin Helme on valetanud ja salatsenud, halvustanud riigikogu, presidenti ja põhiseaduslikke institutsioone ning solvanud ühiskonna eri gruppe. „Lepingu sõlmimine Freeh, Sporkin  & Sullivan LLP-ga on vaid üks põhjus, miks Martin Helme ei vääri Eesti valitsuse ministrikohta – tema eksimuste loetelu on palju pikem,“ öeldakse avalduses.

Kolmapäeva õhtul selgus, et rahandusminister Martin Helme umbusaldamine kukkus läbi. 

45 Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni saadiku nimel esitatud umbusalduse poolt oli 45 Riigikogu liiget ja vastu hääletas 53 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetust.

Hääletamata jätsid kolm Isamaa saadikut: Siim Kiisler, Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja Andres Metsoja.

„[See on] meeleheitekarje opositsioonist oma äpurluse pärast,“ ütles Helme Õhtulehe. Rahandusminister enda sõnul häälte pidamise pärast ei muretse. Mis puudutab Isamaa rahvasaadikut Viktoria Ladõnskaja-Kubitsat, kes on varasemalt olnud opositsiooni poolel, kui on umbusaldatud EKRE endist juhti Mart Helmet, siis tema hääles Helme kindel ei ole. „See on nüüd küsimus, kas Ladõnskaja on koalitsiooni hääl või ei ole,“ märkis minister kerge irooniaga.  


Õhtuleht toob välja Reformierakonna etteheited rahandusministrile:

  1. Martin Helme on ministrina sõlminud 3 miljoni euro suuruse lepingu ausat, avatud ja läbipaistvat hankemenetlust eirates. Kolme büroo konkursiga on eksitatud Riigikogu, valitsust ja avalikkust. Rahandusminister on kasutanud vahendajat Louis Freeh’ga kontakti loomiseks 2019.a. suvel ning kohtunud Louis Freeh’ga sama aasta detsembris – palju varem kui valitsuse 2020.a. märtsis antud volitus õigusnõustaja leidmiseks konkursi korraldamiseks. Minister kannab vastutust FSS-ga lepingu sõlmimise eest, millele eelnenud hankeprotsess on olnud läbipaistmatu ning võitja oli teada juba eelnevalt.
  2. Minister on eiranud Välisministeeriumi põhjalikku taustauuringu soovitust mitte alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks FSS-ga. Ministeeriumite koostöö asemel on ta tegutsenud ise ja oma poliitiliste nõunikega. Selline käitumine ei ole demokraatliku ja avatud riigivalitsemise osa.
  3. Martin Helme valetas 16. septembril Riigikogu infotunnis väites, et ta ei ole keeldunud erikomisjonide istungil osalemast. Rahandusminister on eiranud korruptsioonivastase erikomisjoni kutset viiel korral.
  4. Minister Martin Helme on seadnud kahtluse alla kaitseväe juhataja pädevuse ning sekkunud riigikaitse planeerimisse eirates kaitseministrit ja pikaajalist kaitseplaneerimist. Rahandusministril on oma eelistus, keda kaitsehangetes partneriks valida. Minister on valetanud väites, et kaitse-eelarve jääb iga-aastaselt kasutamata või et raamlepingud võimaldavad täiendavaid oste. Selline käitumine kujutab üheselt ohtu Eesti julgeolekule.
  5. Rahandusminister Martin Helme on seadnud nimeliselt põlu alla ajakirjanikke ja keeldunud intervjuudest valitsuse pressikonverentsile akrediteeritud meediakanalile. Selline käitumine ei sobi kokku avatud valitsemise kultuuriga.
  6. Minister Martin Helme on alavääristanud põllumehi, takistades seadusliku tööjõu palkamist, heites põllumeestele ette, et nende ärimudel on vale, osundades, et „tema põllumeeste pärast pisarat ei vala“ ning ähvardades neid tema haldusalasse kuuluva Maksu- ja Tolliameti kontrolliga. Samamoodi solvab Martin Helme järjepanu erinevaid ühiskonnagruppe.
  7. Rahandusminister on nimetanud Riigikogu erikomisjone kirbutsirkuseks ja oma käitumise ning sõnakasutusega halvustanud Riigikogu. Suhtumine Riigikogusse väljendab ühtlasi ministri suhtumist Eesti kodanikkesse ja põhiseaduslikku korda.

„Minister Martin Helme ütlemised ja teod näitavad, et omade eelistamine ja läbipaistva riigijuhtimise eiramine on tema jaoks tava- ja loomupärane. Teenel ja vastuteenel rajanev juhtimine ei ole Eestis lubatav ega seaduspärane,“ öeldakse avalduses. Ühtlasi meenutatakse Helme enda sõnu: „On mõned patud, mida poliitikutele andeks ei anta ja üks neist on valetamine.“

Avaldusel on 45 opositsioonisaadiku allkirjad.

18:47

45 Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni saadiku nimel esitatud umbusalduse poolt oli 45 Riigikogu liiget ja vastu hääletas 53 saadikut. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetust.

17:33

Martin Helme: Aitäh! Mulle tundub, et sa võrdsustasid praegu Jürgen Ligi ja Eesti riigi. Nii palju, nii suurejooneline ei ole isegi Jürgen olnud. Aitäh!

17:33

Vilja Toomast: 

Aitäh, härra rahandusminister! Eesti naistearstide mõrtsukateks nimetamine pole minu meelest ainult mitte solvang, vaid ka kuritegu. Aga edasi tsiteerin teid nädal tagasi toimunud infotunnist. Minu meelest on lihtsalt häbiväärne, kuidas on võetud ette üks väga-väga teenekas, väga-väga tark ja väga heade sidemetega Ameerika tipptegija ning teda siin Eesti konnatiigis lihtsalt laimatud, jõhkralt laimatud. Kas teie arvates on ministrile sobiv alavääristada Eesti riiki ja seada kahtluse alla tema iseseisvus ise oma asju otsustada ja nende üle ka Eesti Riigikogus arutleda?

17:32

Martin Helme: 

Aitäh! Vaat, mina ei tea, mida Justiitsministeerium mille kohta on öelnud. Ma kiidan teid korraliku kodutöö eest – paberid läbi loetud, kõik on ilusti selgeks tehtud. See memo rääkis ju ... põhimõtteliselt tegeles ikkagi poliitilise soovi lahkamisega. Nii et kui see poliitiline soov on jätkuvalt olemas, siis on see analüüs pädev. Mis on võimalused, mis on see õiguslik raamistik, mis on asjad, mida me teha saaksime või peaksime – see on ju täiesti pädev. See, et nad ütlevad, et see ei ole otseselt seotud sellega või et see ei ole seotud järgmise hankega, noh, võib-olla see puhtformaalselt võttes nii ongi. Aga see sisuline arutelu, see sisuline kaalutlus, kas me tahame sellega tegeleda, oli ju tehtud juba korra. Toimusid valimised, tuli uus valitsus, küsiti üle, kas me tahame edasi minna. Jah, tahame.

Nüüd see, millele sa viitad, on õiguslik analüüs selle perspektiivi kohta. Nii. Aga siin on väga lihtne, et kui ei minda kohtusse, siis ei ole kohustust teha õiguslikku analüüsi perspektiivi kohta. See paragrahv, millest me räägime, see n-ö kohustus või vajadus teha õiguslik analüüs perspektiivi kohta on ainult nendel puhkudel, kui minnakse kohtusse. Meil ei ole plaanis kohtusse minna. Aitäh!

17:32

Andres Sutt:

Aitäh! Hea minister! Mul on selles mõttes kahju, et see vassimiste või eksitamiste ja valetamist jada saab täna pikenduse. Võib muidugi olla, et meil on erinev definitsioon, mida valetamine tähendab. Aga ma lihtsalt paar näidet võtan. Viitasid sellele, et kui otsustasite seda bürood hankida, kabinetis, siis selle aluseks oli valitsuskabineti 28. veebruari 2019 nõupidamisele esitatud memorandum, mis puudutas rahvusvahelise koostöö võimalusi seoses Danske Bankiga, rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise juhtumitega ja kuidas sealt on võimalik trahviraha saada. Selle kohta on Justiitsministeerium öelnud, et see memorandum ei oma mingit puutumust kõnealuse lepingu juures ja muid õiguslikke analüüse pole tegelikult nemad tellinud. Mainisite ka, et advokaadibüroo on üks vähestest, mida on võimalik leida ja et tal on esindatus, peaks olema esindatus ka Euroopas. Vaatan nende kodulehte, seal on kolm linna, kus nad on esindatud: New York Washington D.C. ja Palm Beach. Milline neist asub Euroopas?

17:14

Martin Helme:

Aitäh! Ma nüüd saan aru, et sa tahad tekitada turupaanikat minu avaldusega, et Swedbankilt võetakse litsents ära. No seda ei tule. Seda kindlasti ei tule, jah. Asja eesmärk on ikka hoolitseda, põhimõtteliselt kolm väga suurt asja on siin. Esiteks, hoolitseda selle eest, et Eesti kapitaliturud toimiksid. Eesti kapitaliturud saavad toimida siis, kui kõik järgivad samu reegleid ja ausalt. Ei saa niimoodi olla, et samal turul ühed teevad pätti ja teised püüavad seal kõrval ausalt hakkama saada.

Teiseks, hoolitseda selle eest, et sellel toimival kapitaliturul pangad pakuvad ettevõtjatele krediiti ja pakuvad konkurentsitingimused ja mõistliku hinnaga. Siin on meil peavalu selles, et piltlikult öeldes pärast puu otsa sõitmist on pangad pannud turvavöö peale ehk pärast tohutuid rahapesuskandaale on lihtsalt hakatud mehaaniliselt klientide kontosid sulgema ja ülekandeid blokeerima, et näidata, et me teeme rahapesuvastast võitlust. Siin peab olema intelligentsem. Sa ei saa põhimõtteliselt lihtsalt üle välja hakata blokkima ettevõtjate ettevõtlusvabadust. Ma olen nendega sellel teemal mitu kohtumist pidanud ja selgelt mõista andnud, et siin tuleb ikkagi olla võimeline tegema vahet ausatel ettevõtetel, keda ei tohi selle eest ohvriks tuua, et meil on rahapesuprobleem, ja nendel ettevõtetel, kellel ei tohi lasta tehinguid teha.

Ja kolmas on siis need pangad ise. Need pangad ise peavad omalt poolt pingutama, et punkt üks oma sisemised kontrollimehhanismid ja riskiisu korda saada, ja punkt kaks, oma maine ära puhastada. Koos Eesti mainega maine ära puhastada. Mida rohkem on konkurentsi Eesti pangandusturul, seda parem meile klientidena. Seda paremini on riskid maandatud. Mina tahaksin, et siin oleks veel rohkem pankasid. Ma tahaksin, et siin oleks rohkem kodumaiseid pankasid. Ma tahaksin, siin oleks rohkem rahvusvahelisi pankasid. Sest me kõik teame, et Eestis on turg, noh, ma ei ütleks, et monopoliseeritud, aga kahe panga käes on 80 protsenti turust, natuke vähem võib-olla. Nii et see ei ole konkurentsi seisukohalt kindlasti hea. Aga me seda olukorda kahtlemata ei paranda, kui me võtame ühe või kahe neist ja kinni paneme. Siis ma julgen arvata, et siis läheb asi palju halvemaks veel. Aitäh!

17:14

Kalle Laanet: 

Aitäh! Härra asespiiker! Hea minister! Te olete oma väljaütlemistes olnud suhteliselt kriitiline varasemalt nende ministrite osas, kes on vastutanud rahapesu eest Eestis. Teadaolevalt on Eestis olnud või on ka praegu seitse panka, osad on kinni suletud, osad ei ole suletud, kes on sadade miljonite eest teinud tehinguid, mis on olnud ka kahtlased. Osad pangad on kinni pandud, pangalitsentsid ära võetud, osad tegutsevad edasi. Teades teie sirgeselgsust, kas te olete valmis ka nende pankade pangalitsentsid ära võtma, kes täna veel tegutsevad? Aitäh!

17:13
Kristjan Väli

Martin Helme :

Aitäh! Mina kindlasti ei üritanud kuidagi Jüri Jaansoni kehva kuulmise kulul nalja teha, vaid viitasin sellele, et meil on siin arutelu käinud, mille kohta ta ütles, et tema ei saa aru. Ja seal ei ole kõrvakuulmisega pistmist, siin on vaidluse jälgimisega või vaidluses esitatud argumentidega pistmist. Ma ei saa sellest aru jälle, kui mitu korda ma pean selgitama, et mingeid pakkumise kokkumängimist ei olnud. Mingit põhjust seda teha ei olnud. Ja kui ma oleksin midagi kokku mänginud, siis üsna suure tõenäosusega see, kes lõpuks sõelale jäänud, ei oleks olnud kõige odavam pakkuja. Nii et me võime ju seda kõike uuesti veel kord läbi kirjeldada, aga ma ei tea, kas sellel enam mõtet on. Ma arvan, et arusaamine sellest ei parane ka pärast uuesti ühe korra seletamist. Ei nendel inimestel, kellel on väga terav kõrvakuulmine, ega nendel, kellel on see kehva. Aitäh!

16:50

Urmas Kruuse (RE): Minister, minu arvates Teie ülbus ja taktitundetust saavutas täna uue taseme lähtuvalt sellest, kuidas te vastasite Jüri Jaansoni esimesele küsimusele, viidates sellega, et hea küsija ei kuule hästi. Soovitaks natuke selle üle järgi mõelda.

Helme: Mina kindlasti ei üritanud kuidagi Jüri Jaansoni kehva kuulmise kulul nalja teha, vaid viitasin sellele, et meil on siin arutelu käinud, mille kohta ta ütles, et tema ei saa aru. Ja seal ei ole kõrvakuulmisega pistmist, siin on vaidluse jälgimisega või vaidluses esitatud argumentidega pistmist. //…// Nii et me võime ju seda kõike uuesti veel kord läbi kirjeldada, aga ma ei tea, kas sellel enam mõtet on. Ma arvan, et arusaamine sellest ei parane ka pärast uuesti ühe korra seletamist. Ei nendel inimestel, kellel on väga terav kõrvakuulmine, ega nendel, kellel on see kehva.

16:44

Madis Milling: Minister, Te olete avalikkuses seadnud kahtluse alla kaitseväe juhataja pädevuse. Öelge palun, millisele analüüsile ja ekspertiisile teie kahtlus põhineb?

Helme: Kahtlus, kahtlus või? Ma ei tea, kas see on kahtlus, ma ütleksin, et see on selgelt väljakujunenud seisukoht. See põhineb sellel, mida ta räägib. Ja see põhineb sellel, et ... See põhineb kahel asjal. Mina ei arva, et kui meil on olemas kaitseväe juhataja, kes ütleb, et talle ei tohi öelda, mitte mingisuguseid suuniseid anda poliitikute poolt riigikaitse osas, siis meil on nagu väga põhimõtteline põhiseaduslik kriis ja tsiviilkontrolli probleem. Ja ma arvan, et kui meil on vaidlus selle üle, kas Eesti vajab või ei vaja keskmaa õhutõrjet ja Kaitseväe juhataja vaatab sirge näoga ja ütleb, et ei, Eesti ei vaja seda, kuigi kõik on rääkinud, kaasa arvatud tema ise ja tema arengukavad ütlevad, et see on lünk, see on problemaatiline lünk, siis mul on sellega tõsine probleem.

16:39

Helme enda kaitsekõnes: „Ma ütleksin, et tänane umbusaldusavaldus on muidugi tõenäoliselt selle koalitsiooni või selle riigikogu koosseisu opositsiooni uus rekord sisutühjuse poolest. Muidugi, see on saavutus omaette, aga ega ka eelmistel pole mingit sisu olnud, aga see on ühtlasi ka meeleheitlik karje võimu järgi, et jätkata mätsimist, et jätkata oma tegematajätmiste ja tehtute mätsimist.“

16:14

Madis Milling (RE):  Rahandusminister, Te olete esinenud meedias väidetega, justkui oleks Eestil olemas raamlepingud, millega soetada kindlasti hädavajalikku keskmaaõhutõrje ja laevatõrje raketisüsteeme. Sama väitega esinesite ka 16. septembril riigikaitsekomisjoni erakorralisel istungil. Kuid samal istungil lükkasid selle väite meie ümber nii kaitseminister kui ka kaitseministeeriumi kantsler. Eestil ei ole täna selliseid lepinguid. Küsimus: kumb siis valetab, kas teie või kaitseminister?

Helme: Jutt sellest, et ma komisjonides ei käi, on täielik jamps. Raamlepingud. Vastab tõele, et minul oli arusaamine ja informatsioon, et meil on olemas leping relvatootjaga, kellelt on võimalik osta rannakaitserakette. See leping on raamleping, aga ta ei laiene teistele relvasüsteemidele. Ehk see tõde on seal kusagil vahepeal.

16:12

Jüri Jaanson (RE): Üldiselt viiakse hea diskussioon või ütleme isegi vaidlus või vastasseisud läbi ka nii, et kui esitatakse argumenteeritud faktid ja seisukohad, siis neile ka samamoodi vastatakse. Praegu see, mis mina nägin, kui Andres Sutt umbusaldusavalduse esitas, esitas seal palju argumente ja fakte, siis teil oli vastamiseks samamoodi 20 minutit. Teil oli võimalus argumenteeritult ümber lükata kõik umbusaldusavalduses esitatud seisukohad. Te esitasite selle asemel hoopis väga lühikese ... subjektiivsete hinnangutega ja selliste vasturünnakutega, nii et ma ei saanudki midagi aru. Kas teie olete nende argumentidega nõus või te ei ole?

Helme: Tuleb välja ikkagi, et mitte ainult ei ole kuulmisega, mõnel inimesel oli ka arusaamisega mure. Ma ei kuulnud selles etteheidete reas ei fakte ega erilist argumenteeritust. Minu meelest oli seal terve hunnik just nimelt subjektiivsust ja terve hunnik valesid valetamise kohta. Nii et see on ikkagi väga tüüpiline olukord, kus esitatakse küsimus, kas te olete oma hommikuse konjakijoomise juba maha jätnud. Kui sa ütled, et olen, siis sa oled süüdi selles, et sa siiamaani jõid, kui sa ütled, et ei ole, siis sa jood edasi. Ma selle mänguga kindlasti kaasa ei lähe, aga ma ütlen lihtsalt, et oleks üheselt selge. Ma lükkan kategooriliselt tagasi kõik need süüdistused.

15:53

Liina Kersna (RE): Rahandusminister, te väitsite Eesti Televisiooni otse-eetris, et teie ei kavatse teha neid vigu, mida tegi eelmine valitsus, kes vaatas otsa viimasele suurimale majanduslangusele – see on siis aasta 2009, kui oli majanduslanguse põhi –, ja te väitsite, et te ei kavatse teha neid vigu, sellepärast, et tänu toonasele valitsusele majandus taastus Eestis kõige aeglasemini Euroopa Liidus. Faktid ütlevad seda, et aastal 2011–2012 taastus siiski Eesti majandus kõige kiiremini Euroopa Liidus. Aastal 2014 olime me kolme kõige kiirema taastuja seas. Kas te tunnistate, et te eksisite Eesti Televisiooni otse-eetris intervjuud andes?

Helme: Ei, ma ei eksinud. Teie häda on loomulikult see, et te üritate keskenduda mingisugusele ühele lausejupile ja sellest siis mingisuguse tohutu loo valmis ehitada, mis tähendab seda, et teil puudub poliitiline fantaasia, taustsüsteemi tajumise võime ja üldistusvõime. Aga see, mida ma silmas pidasin oma jutuga, oli see, et kui me võrdleme Eestit teiste Euroopa riikidega, võrdleme kriisieelse SKP taset, võrdleme seda, kui kaua võttis riikidel aega, et jõuda kriisieelse SKP tasemeni ja sellest üle minna, oli Eesti viimaste seas.

15:21
 (Stanislav Moškov)
15:20

Martin Helme ütles enda kaitsekõnes, et kogu umbusalduse mõte on selles, et veeretada rahapesu jamad EKRE kaela, kuigi jamade tekkimisel olid võimu juures Reformierakond ja sotsid. „See on katse takistada tänasel valitsuse tegevust, tegevust rahapesuvastases võitlust ja juhutnud rahapesuasjade selgitamisel.“

15:09

Reformierakonna rahvasaadik Andres Sutt keskendus oma umbusalduse tutvustuses palju poliitilisele kultuurile, mis on rahandusministri kehastuses alla käinud. „Rahandusministri taktikepi all on poliitilise vastuse latt kaevatud sügvale maa sisse. Poliitilisest kultuurist on saanud kultuuritus,“ ütles Sutt, viidates muu hulgas Helme tegutsemisele USA advokaadibüroo palkamisel.

Andres Sutt (Stanislav Moškov)
14:58

Riigikogu on võtnud 20minutilise pausi, et koalitsioon saaks samuti tutvuda umbusaldusavaldusega.

14:30

Isamaa rahvasaadik Viktoria Ladõnskaja-Kubits on varasemalt ühinenud opositsiooni umbusaldustega, mis on puudutanud EKRE endist juhti siseministrit Mart Helmet. Ladõnskaja-Kubits ei soostunud Õhtulehele ütlema, kuidas kavatseb ta hääletada Martin Helme suunal.

Ka erakonna esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et tal pole ülevaadet, kuidas tema fraktsiooniliikmed hääletavad.

14:00

Õhtulehele on viidatud, et opositsioon ei eelda, et koalitsoonist tuleb rahandusminsitri umbusaldamisele hääli juurde. Isekeskis meeldiks see mõte koalitsiooni teatud osapooltele, kuid see tähendaks võimuliidu lagunemist - Martin Helme on lõppkokkuvõttes ikkagi koalitsioonierakonna juht.