Eesti uudised

Peipsiääre vald muutis kehtestatud piirangud seadusele vastavaks 

Ohtueht.ee, 17. september 2020, 15:18
Ülle MadiseFoto: Robin Roots
Õiguskantsler Ülle Madise saatis kolmapäeval Peipsiääre vallale märgukirja, milles ütleb, et mitmed valla kehtestatud piirangud piiravad  põhiõigusi ja on seega kehtestatud ilmselgelt seaduslikku pädevust ületades. 

Tartumaal asuv Peipsiääre valla volikogu otsustas teisipäeval toimunud erakorralisel istungil, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on vaja kasutusele võtta lisameetmed, mis olid võrreldavad eriolukorra ajal kehtinutega. Õiguskantsler Ülle Madise leidis, et mitmed valla kehtestatud piirangud piiravad põhiõigusi.

Neljapäeval muutis vald piirangud õiguskantsleri soovituse kohaselt seadusele vastavaks.  

Madise saadetud kirjas seisis, et täiendavad meetmed koroonaviiruse leviku vastu võitlemiseks on teretulnud, ent seejuures tuleb jääda seadustega paika pandud raamidesse. 

Madise tuletas vallale meelde, et seadusliku pädevuse raames rakendatavad piirangud peavad olema eesmärgipärased, loogiliselt põhjendatud ning nende toel saavutatav kasu peab ületama kahju.

„Kohalik omavalitsus võib kohaliku elu küsimuse otsustamise raames sulgeda valla või linna ametiasutusi, ametiasutuse hallatavaid asutusi ja teatud tingimustel ka kohaliku omavalitsuse osalusega juriidilisi isikuid või lahendada muid nende tegevust puudutavaid küsimusi. Kuid kohalik omavalitsus ei saa piirata haldusväliste isikute põhiõigusi, kui selleks puudub piirangu iseloomu arvestades piisavalt täpne seaduslik alus,“ seisis Madise märgukirjas vallale.

Madise tõi välja, et eriti probleemne on valla välja antud korralduse punkt seitse, millega pannakse kõikide valla haldusterritooriumil asuvate teenindusasutuste klienditeenindajatele kohustus kanda maske. Samuti on probleemne punkt üheksa, millega kaasneb kõigile kohustus valla haldusterritooriumil 2 + 2 reeglit täita.

„Palun Peipsiääre vallavalitsusel viivitamatult analüüsida vastuvõetud korraldust ning teha kindlaks korralduse tühisus kõigi nende punktide osas, mille kehtestamiseks ei ole vallavalitsusel pädevust,“ seisis vallavalitsusele saadetud kirjas.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee