Poliitika

Täiendatud!

BLOGI | Riigikogu võttis valitsusjuhid Louis Freeh' pärast kruustangide vahele  (3)

Toimetas Triinu Laan, Johanna-Kadri Kuusk, Marvel Riik, 16. september 2020 11:55
Foto: Tiina Kõrtsini
Sügise riigikogu esimeses infotunnis nõudsid saadikud ministritelt aru USA advokaadi Louis Freeh' advokaadibüroo palkamise kohta.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas on varem öelnud ERRi uudisteportaalile, et infotunnist oleneb, kas opositsioon umbusaldab rahandusministrit Martin Helmet.

Kallas on varasemalt kirjeldanud umbusaldamise tagamaid Delfile: rahandusminister on välisluureameti ja väliministeeriumi soovitustele vastu läinud ning palganud Eestit esindama USA advokaadi, kellel on sidemed Kremli ja Vene rahapesijatega.

„Miks peaminister usaldab pigem korduvalt valetamisega vahele jäänud rahandusministrit ja mitte välisluureametit?“ küsis Kallas retooriliselt. Vastus on tema sõnul selge: Helme on koalitsiooni kaalukeel ja valitsust hoitakse koos iga hinnaga. „Isegi, kui hinnaks on Eestile väga kahjulike otsuste tegemine või Eesti huvide tagaplaanile asetamine.“

Reformierakonna kommunikatsioonijuht Kajar Kase ütles pärast infotundi, et fraktsioon arutab kuuldut ning annab teada, mida kas rahandusministrit plaanitakse umbusaldada.

13:39

Liina Kersna: Sotsiaalkomisjoni liikmena tean, et ema ja lapse lahutamine on lapse kaitsmisel kõige äärmuslikum lahendus. Me teame juhtumist Hollandis, kus see on juhtunud ja ma tahan teada, kuidas on Eesti väliministeerium kaitsnud lapsest ilma jäänud Eesti kodanikku?

Urmas Reinsalu: See on kindlasti väga tundlik teema. Konsulaat on teinud selles küsimuses mitu kuud tööd, suhelnud lapse perekonnaga, suhelnud Hollandi lastekaitsega. Paregu on see, et lapsel on kaks kodakondsust ja neist primaarne on Hollandi oma. Sellepärast menetletakse seda juhtumit Hollandis. Meie eesmärk on see, et laps tagastataks emale. Ma olen väljendanud oma seisukohta, et Eesti riik peab oluliseks, et lapsel oleks võimalus jääda oma ema juurde või siis oma pere juurde laiemalt. See tähendab ka lapse Eestis elavat vanaema.

Liina Kersna: Väidetavalt saab ema oma lapsega kohtuda tund korraga ja nii kaks korda kuus. On teada, et lapsel ja emal ei ole nendel kohtumisel lubatud suhelda eesti keeles. Kuidas teie sellesse suhtute?

Urmas Reinsalu: Me oleme samuti kursis selle infoga. Nendes tundlikes küsimustes on palju tahke. Meie anname omalt poolt parima, et toetada perekonda Eestis ja oleme heausklikud, et meil sujub koostöö Hollandi võimudega.

13:33

Jürgen Ligi: Miks oli nii, et Eestit hinnati 2014. aastal rahapesu tõkestamises eeskujulikuks, aga teie ametiajal on see kardinaalselt muutunud?

Martin Helme: Seesama komisjon rahapesu tõkestamise komisjonis tõstatati korduvalt üles, et kontrollorganid ei saa hakkama aina kasvava rahapesuga. Asutused karjusid poliitikute poole appi, aga see ei jõudnud mitte kuhugi. Samuti märgin, et toona antud eeskujulik hinnang oli vastavalt rahvuvaheliste reeglite järgi. Tõden, et praeguseks on need reeglid muutunud karmimaks ja keerulisemaks. Oluline on sisuline võitlus. 

12:57

Jürgen Ligi: Kas teie arvates, lugupeetud välisminister, on Eesti mainele hea see, mis siin praegu toimub?

Urmas Reinsalu: Ma arvan, et kõige kehvem mida me saame teha, on hakata surnud koera üle aia viskama. Vähim millea me saame leppida, on tõde ja see on vahel väga raske. Peame olema erakondade kemplusest üle ja leidma lahenduse. Probleem ei ole mitte rahapesu vaid see, et palgati rahapesu uurija. Püstitada nüüd olukord sellisema, et hakkame diskrediteerima seda valitsuse heauskset sammu, mida me üritame astuda. See ei ole ratsionaalne. 

12:52

Keit Pentus-Rosimannus: Oleme praegu näinud USA luureameti raportit, mis näitab, et Louis Freeh on Eestiga seoses saanud juhiseid Vene Füderatsioonilt. Välisministeeriumi hinnag ei ole Freeh'ga lepingu sõlmimise osas avalik. Kas olete valmis selle avalikustama?

Urmas Reinsalu: Kust see idee tuli, et endale USA advokaadibüroo palgata? Sellega tuli meie juurde Hans H. Luik! Ma arvan, et Eesti on selle advokaadibüroo osas rakendanud mõistlikke ettevaatusmeetmeid. Küsimus sellest, kas ma hakkan oma ministeeriumi memosid avalikustama? Riigikogu liikmetele on see kättesaadav. Ma konsulteerisime seda ministeeriumiga ja seal ei ole mingit faktilist lisateavet.

Keit Pentus-Rosimannus: Minu küsimus puudutas valitsusele esitatud välisministeeriumi taustahinnagut. Kas ministeeriumi hinnang, et Freeh advokaadibüroo ei pruugi olla parim valik, oli valitsuskabineti liikmetele kättesaadav enne kui seda küsimust kabinetis arutama hakati?

Urmas Reinsalu: Jah, seal oli kirjas, et kolmandate isikute kaudu oli Freeh osas küsitavusi. Eraldi võetuna ei ole valitsus arutanud, kas palgata Freeh bürood või mitte, vaid me otsustasime, et on mõistlik USA advokaadibüroo palgata ja selle otsustamine usaldati rahandusministeeriumile.

12:41

Urmas Kruuse: Kahe kuulised planeerimised on ministri puhul normaalsed, aga normaalsed ei ole korra kahe kuu jooksul riigikoguga suhtlemised. Te töötate selle nimel et vähendada kaitsekulutusi. Miks te mängite tulega?

Martin Helme: Mina ei taha kaitsekulutusi vähendada. Vale on ka see, et Freeh bürool on huvide konflikt. Mitte keegi ei ole välja toonud selget huvide konflikti. See, millest räägitakse, on ammused sidemed, mis on ammu juba katkenud. Lisaks ei ole mina nõudnud riigikogult kahekuist edasilükkamist. Juhtumis, millest te räägite, palusin ma üht komisjoni istungit nädala võrra edasi lükata.

12:31

Riina Sikkut: Austatud rahandusminister, ma olen üllatunud. Kui te advokaadibürooga lepingu sõlmisite, siis ootasin teilt riigikogu ja ajakirjanike ees sellist enesekindlust, nagu teil alati on olnud. Mul tekib küsimus, mida te kardate? Mis on see, mida avalikkus ei tohi teada?

Martin Helme: Mina olen jälle üllatunud, kui jultunult ja häbitult valetatakse. Indrek Saar väidab, et mina olen solvanud riigikogu jättes komisjoni istungile tulemata. Vihaminut kuskil riigikogus ei ole istung. Samuti on avalikkusele valetamine see, kui väidate, et ma ei ole ametkondadega büroo palkamist kooskõlastanud. See teema on läbi käinud riigikogust, seda on valitsus alustanud. Olen kaasanud justiits- ja välisministeeriumid. Väide, et ma olen midagi teinud salaja, on alatu vale!

Riina Sikkut: Sellele ma muidugi vastust ei saanud, et mida te kardate. Kui kaua läks riigikogu liikmetel aega selleks, et selle lepinguga tutvuda ja küsimusi küsida. Materjalidele saab ligi ainult lukustatud kapist. Peaminister ütleb, et leping katkestatakse kui sellest kinni ei peeta. Kas olete peaministri kurssi viinud sellega, kuidas ja kui hästi advokaadibüroo lepingut täidab ja millised on selle üksikasjad?

Martin Helme: Eesti riik on sõlminud õigusabilepinguid päris palju. Ma ei usu, et keegi teist arvab, et näiteks Raivo Aeg kannab valitsusele ette, kuidas justiitsministeeriumi sõlmitud lepingutest kinni peetakse. Ma ei ole midagi hakanud ette kandma.

12:27

Jevgeni Ossinovski: Saan aru, et olete raskes positsioonis. Eesti ametkonnad on hinnanud kõiki kolme bürood, mille rahandusminister oma kaabust välja tõmbas. Kõik kolm on läbi imbunud Venemaa mõjudest ja sellepärast kaks bürood loobusid. Ja siis valisite kolmanda. Kas teie arvates on loogiline, et kahtlase renomeega büroodest valitakse ikkagi üks välja. 

Jüri Ratas: Jah, vastab tõele, et on olnud kahtlusi. See kas ühel bürool on huvide konflikt, seda peab kinnitama büroo või pakkumisest loobuma. On olnud kirjalik kinnitus Freeh advokaadipüroolt, et tal ei ole huvide konflikti. Eesti riigil ei ole vahendeid hindamaks, kas see kinnitus vastab tõele või mitte. Meil on valik neid uskuda või mitte. Nagu ma ütlesin, siis käis see kabinetist läbi. Lepingu sisust ja toonasest valitsuse arutelust on rahandusminister kinni pidanud. 

12:23

Kaja Kallas: te kordate kogu aeg, et Freeh advokaadibüroo teatas, et neil pole huvide konflikti. Miks te ei usalda Eesti ametiasutusi ja usaldate üht USA advokaadibürood? 

Jüri Ratas: ma kindlasti usaldan Eesti ametiasutusi. 

Kaja Kallas: välisministeerium soovitas väga selgelt mitte sõlmida lepingut Free advokaadibürooga. Miks te ei lase seda lepingut lõpetada? 

Jüri Ratas: ma lõpetan selle lepingu kohe kui selle lepingu kohustusi ei täideta. Advokaadibüroo on kinnitanud, et neil ei ole huvide konflikti. Mainekahju Eestile on väga massiivne olnud, sellega tuleb tegutseda ja edasi minna ja selle üks osa on see leping advokaadibürooga. 

12:17

Jürgen Ligi: Kas olete vahepeal dokumentidega tutvunud, mis kirjutavad, et Louis Freeh on teinud koostööd vastaspoolega. 

Jüri Ratas: Kui keegi on sellel teemal vahele jäänud, siis peate teie, Jürgen Ligi, peeglisse vaatama, sest teie olite rahapesu ajal rahandusminister. Freeh on kinnitanud, et tal ei ole huvide konflikti.  Ka USA senati luureraportist ei leia kinnitust väitele, et Freeh'l oleks Eesti esindamisel huvide konflikti, kuigi varasemalt on tal olnud sidemeid Venemaaga. 

12:14

Indrek Saar küsis Jüri Rataselt, miks sõlmiti leping USA advokaadi Louis Freeh'ga ja millal on kavas see lõpetada.

Jüri Ratas: Rahapesu teemas peab Eestis igal hetkel valitsema nulltolerants. Selle teemaga mitte tegelemine võib olla suureks ohuks meie majandusele ja ka julgeolekule. Lepingu eesmärk on pakkuda Eesti valitsusele õigusteenust, lepingu maksumus on kolm miljonit, see on turul valitsev hind. 

Indrek Saar: teen järeldusele, et te ei kavatse seda lepingut lõpetada? Tunbdub ka, et rahandusminister Martin Helme, kes selle lepingu sõlmis, häbeneb seda ja jätab tulemata riigikogu komisjoni istungitele ning ei vasta ajakirjanduse küsimustele. Kuidas kavatsete panna oma kabineti ministri  täitma seadust ja vastama riigikogu küsimustele.  

Jüri Ratas: Leping lõpetakse kohe siis kui seda lepingut enam ei täideta ja see võib olla mõlemapoolne.  Rahandusminister ütleb, et lepingu juures ei ole huvide konflikti.  Kui seda lepingut ei täideta ühe või teise poolt, siis tuleb see lõpetada. Või lõpetada, kui sellel on huvide konflikt, praegu mõlemad pooled väidavad, et seda konflikti pole. 

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee