Eesti uudised

Tallinnas kehtestatakse kollane stsenaarium: linlastele veel midagi ei keelata, õpetajad peavad kandma visiire 

Toimetas Johanna-Kadri Kuusk, 9. september 2020 12:53
Foto: Martin Ahven
Tallinna linnavalitsus otsustas 9. septembrist alates hakata rakendama täiendavaid ennetusmeetmeid koroonaohu tõkestamiseks, reguleerides töökorraldust linnasüsteemis ja allasutustes.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuleb juba praegu reageerida seoses koroonaviirusega nakatumisnäitajate kasvuga Tallinnas. „Praegused ennetusmeetmed on sellised, millega me ei sea piiranguid linlastele, vaid reguleerime eeskätt töökorraldust linnasüsteemis ja allasutustes. Rakendame täiendavaid meetmeid selleks, et me ei peaks sulgema koole, lasteaedu jt asutusi. Linna eesmärgiks on teha kõik võimalik selle nimel, et koolides ja lasteaedades vahetu kontaktõpe ei katkeks,“ selgitas Kõlvart „Siin on väga suur roll vanematel, kellel palume jälgida, et laps haigena kooli ega lasteaeda ei läheks. Ühtlasi peavad vanemad olema valmis selleks, et neid õppeasutustesse ilma eelneva kokkuleppeta sisse ei lubata.“

Ennetava meetmena paigaldatakse septembrikuu jooksul kõikides koolides termokaamerad ja rakendatakse õpilaste hajutamist. Hajutatud õppega alustatakse esialgu alates 8. klassist, kuid iga kool töötab välja sobiva hajutamise korralduse, et seda operatiivselt ja kohe rakendada. Kontaktide vähendamiseks rakendatakse koolides paindlikku õppekorraldust, näiteks eraldi ustest sisenemine, hajutatud koolipäeva algust, vahetundide, sh söögivahetunni ning õuesõppe võimaluste kasutamist. Õppetöö toimub võimalusel koduklassi põhimõttel. Koolides peavad õpetajad kasutama visiire.

Vahetu kontakti vältimiseks toimub lasteaedades laste vastuvõtmine ja üle andmine õues. Lasteaiatöötajad, kes võtavad lapsi vastu ja suhtlevad vanematega, kasutavad isikukaitsevahendina visiiri. Lasteaiad töötavad rühmapõhiselt ehk välditakse rühmade vahelisi kontakte.

Sotsiaalteenuste osutamine jätkub igapäevaselt, kuid teenusele tulevatele klientidele tehakse tervisekontroll. Jätkub uute klientide vastuvõtt teenustele, kuid kliendid läbivad samuti tervisekontrolli. Võimalusel rakendatakse nõustamisteenuseid vahetu kontaktita ehk sidevahendite abil. Sotsiaal- ja hoolekandeasutustes rakendatakse klientide hajutamise nõuet ja külastusi võimaldatakse õues, kasutades selleks viiruse leviku ennetusmeetmeid (külaliste arvu piiramine, isikukaitsevahendite kasutamine ja tervisedeklaratsioonide täitmine). Kodukülastusi tegevad sotsiaalhoolekandetöötajad ja teised kliendiga vältimatu lähikontaktiga teenuse osutajad kasutavad väljaspool ametiruume tööülesandeid tehes isikukaitsevahendeid.

Ennetavad meetmed võetakse sõidukijuhtide kaitseks kasutusele ka ühistranspordis – nii ei ole reisijatel enam võimalik bussi või trolli siseneda esiuksest ning sõidukijuhtide kaitseks luuakse sanitaartsoon esiuksest kuni esimese istmereani.

Niisamuti kasutavad linna teenindussaali töötajad isikukaitsevahendit juhul, kui ei ole statsionaarset kaitseklaasi.

Ühtlasi otsustas linnavalitsus, et kuni selle aasta lõpuni ei toimu linnaorganisatsioonis välislähetusi, koosolekuid korraldatakse kas veebis või hajutamise põhimõtet järgides siseruumis. Siseruumis toimuvate linna korraldatavate ürituste puhul tuleb jälgida arvulist piiri, järgides distantsi ja kasutades isikukaitsevahendeid.

Roheline, kollane ja punane

Tallinna linn kasutab erinevate stsenaariumite kirjeldamiseks värvikoode. Kollane stsenaarium tähendab, et mitmed piirangud on vajalikud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Koolid on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi hajutada nii, et kooli/klasside täituvus on kuni 50 protsenti. Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks on soovitatav korraldada õppetöö hajutatult (hajutatud koolipäeva algus, erinevatel aegadel vahetunnid, hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm). 
Lasteaiad on avatud, kuid töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ruumid ei tohi olla ühiskasutuses.

Täpsemalt saad Tallinna stsenaariumite kohta lugeda SIIT.