KlassiruumFoto: Tairo Lutter
Eesti uudised
9. september 2020 11:52

KOOLID SAID VABAD KÄED: distantsõpe peab klappima kohalike oludega, ühtne lahendus puudub

Viimastel nädalatel aina laiemalt leviv koroonaviirus on sundinud mitmeid haridusasutusi mõtlema distantsõppe kehtestamisele. Haridusministeerium jätab koolidele selles vallas täiesti vabad käed. Praeguseks on koolid leidnud ka väga erinevaid lahendusi viiruse tõkestamiseks.

Haridusminsteerium tõi näitena välja, et koolid on muutnud tundide alguse aegu, et vältida suurte masside koridorides kohtumist. On koole, kus vanematele klassidele korraldatakse kord nädalas distantsõppepäevi või on nad mõned nädalad kontaktõppel ja siis nädala distantsõppel jne. „Jõhvis nihutati koroonajuhtumite tõttu kooliaasta algust. Oraval viidi kogu kool kogukonnas aset leidnud koroonajuhtumi tõttu distantsõppele. Tegemist on väikese kooliga ja tihedalt seotud kogukonnaga,“ sõnas alus- ja põhihariduse osakonna juhataja Liina Põld.

Põld selgitas, et need näited iseloomustavad haridusministeeriumi juhiste tuuma – lahendused peavad vastama kohalikele oludele. „Distantsõppele minek toimub vastavalt olukorrale. Vajadusel tuleb alustada vanematest õpilastest ning tagada, et tuge vajavad õpilased ja nooremad (1.–6. klass) saaksid võimalikult palju osaleda kontaktõppes,“ rääkis ta ja lisas, et haridusministeeriumil on plaanis sarnaselt kevadisele koolidega suhtlemisele võtta lähiajal kõikide koolidega ühendust, et saada ammendav ülevaade erinevatest lahendustest ning vajadusel tuge pakkuda.

Seis on parem kui kevadel

Kui kevadel tuli distantsõppele minna ilma igasuguse ettevalmistuseta, siis nüüd on koolid ja ministeerium teises olukorras. „Praegu pole küll universaalseid lahendusi, ent kõik on saanud valmistuda ning kõigil on distantsõppe kogemus juba ka selja taga. Ministeeriumi kirja pandud soovitustes rõhutame, et ehkki eesmärk on vältida olukorda, kus peaksime minema üldisele distantsõppele, tuleks kogu kooliaasta jooksul säilitada distantsõppe võimekus,“ kommenteeris Põld.

Kevadise distantsõppe ajal loodi just õpetajatelt saadud tagasiside põhjal  mitmed koolitused ja digitaalsed õppematerjalid. Ühe näitena võib tuua aineõpetaja digikogumiku, mis tutvustab õppetööks sobivaid digilahendusi. Samuti jätkub õpetajate toetamine digipädevuste arendamisel, sealhulgas tutvustavad koolitused levinud õppekeskkondade kohta, näiteks Moodle ja Google Classroom. Ka uus, spetsiaalselt aineõpetajatele mõeldud veebipõhine koolitusprogramm Digivõti annab võimaluse lihvida just aineõpetajaile hädavajalikke digipädevusi.