Foto: Tiit Tamme
Eesti uudised
7. september 2020 13:07

Eesti meediaettevõtted: ERRi online-uudiste rahastamine tekitab ebatervet konkurentsi (1)

Meediaettevõtete Liit esitab esmaspäeval kaebuse Euroopa Komisjonile, sest näeb Eesti meediamaastikul ebatervet konkurentsi läbi riigieelarve rahastatud ERRi.

Esitatav kaebus puudutab peaasjalikult ERRi online-uudissisu tootmise rahastamist riigieelarvest. Liidu hinnangul ei ole see ERRi seadusest tulenev ülesanne ja põhjustab meediaturul ebaausat konkurentsi.

Online-uudiste tootmise osas on eraõiguslike uudisportaalide vahel täiesti piisav konkurents ning seetõttu on riigi sekkumine põhjendamatu ja võrdset konkurentsi kahjustav. Eraõiguslikud uudisportaalid edastavad uudiseid kiirelt, professionaalselt, laiahaardeliselt ja sõltumatult. 

„ERR pole kunagi ajalehti trükkinud, sest selles valdkonnas on toiminud meediamaastik väga hästi erasektori toel. Samuti on uudisportaalidega, kus on väga tihe konkurents. Uudisportaalid ongi oma sisult ajalehtede järelkäijad,“ sõnas Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevdirektor Merle Viirmaa-Treifeldt.

Meediaturg on viimastel aastatel ülemaailmselt arenenud jõudsalt ärimudeli suunas, kus üha suurema osa tuludest moodustab digitaalsete tellimuste tulu. See motiveerib liidu liikmeid säilitama ja juurde looma vääriliselt tasustatud ajakirjanike töökohti. ERRi jõuline online-meedia laiendamine riigi rahastamisel suurendab süvenevat ebaausat konkurentsi erameediaga, kuivõrd erasektoril pole võimalik sellisel kujul mitte kunagi riigiga konkureerida.

„Eesti erameediakanalite mure seoses rahvusringhäälingu tekitatud ebaterve konkurentsiga ei ole midagi unikaalset,“ ütles kaasuses Eesti Meediaettevõtete Liitu esindav Derling Primus juhtivpartner Piret Blankin. „Eesti on tänasel päeval veel üks väheseid riike Euroopas, kes ei ole asunud enda ringhäälingu ülesandeid ja ringhäälingu rahastamise korda täpsemaks muutma. Enamik teisi riike on seda teinud ise või siis Euroopa Komisjoni suuniste tulemusel.“

„Me hindame ERRi sisu väga kõrgelt. Kui ERR suunaks tarbetut konkurentsi põhjustavad, mitte avalike ülesannete täitmiseks mõeldud ressursid sisu tugevdamiseks talle seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, võidaks sellest kõik eestimaalased,“ sõnas Viirmaa-Treifeldt.

Vabal ja ausal konkurentsil põhinev meediatööstus on vajalik, et säiliks meediamaastiku mitmekesisus ja sõltumatus. Rahaliselt tugevatel alustel meediaettevõtted pole poliitikute või äriringkondade poolt manipuleeritavad. Olukorras, kus mitmel pool Euroopas on demokraatlikud väärtused löögi all, on oluline teadvustada, et just erameedia tagab, et inimestele kättesaadav informatsioon ei lähtuks vaid avalik-õiguslikest allikatest ja huvigruppidest. 

Eesti Meediaettevõtete Liit (EML) on meediakanalite ühistes huvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuuluvad ajalehed, ajakirjad, portaalid, tele- ja raadiokanalid. EML kaitseb liikmete ühiseid huve ja õigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest.