Aivar MäeFoto: Stanislav Moshkov
Kadri Kuulpak, Hindrek Pärg 27. august 2020 18:01
Neljapäeval kell 16 kogunes rahvusooper Estonia nõukogu arutamaks majavälise usaldusisiku raportit selle kohta, kuidas on Estonia peadirektor Aivar Mäe kohelnud endisi ja praeguseid teatritöötajaid. Pärast koosolekut teatas Estonia pressiteate vahendusel, et Mäe lahkub ametist omal soovil. 

Nõukogu esimees Ivari Ilja ütles pärast koosolekut ajakirjanikele, et Mäe teatas talle plaanist tagasi astuda juba kolmapäeva õhtul, aga ametlikult esitas avalduse koosoleku alguses. Nõukogu rahuldas selle ja lõpetab poolte kokkuleppel Mäe lepingu. Küsimusele, kas Mäe on ahistavat käitumist tunnistanud, vastas Ilja resoluutselt: „Ei ole.“

Kas Mäe tegi Ilja hinnangul õigesti, et tagasi astus? „Mul on seda väga raske hinnata. Ta on ise õige inimene sellele vastama. Teatri seisukohalt ning normaalse töökeskkonna ja -rütmi taastamise seisukohalt tegi ta otsuse, mis on kindlasti teatri huvides.“

Mäe jäi neljapäeva õhtul ajakirjanikele tabamatuks, ent pressiteates põhjendas ta ametist lahkumist sellega, et tema meelest on äärmiselt ebaõiglane sundida rahvusooperi 500 töötajat loometöö asemel tegelema administratsiooniga seotud probleemidega. „Ma ei tea, mida sisaldab usaldusisiku kokkuvõte, aga ma tean, mida estoonlased igapäevaselt vajavad, ja selleks on töörahu. Astun omal soovil tagasi, et teater saaks edasi liikuda ja keskenduda nii uue hooaja kui kaugema tuleviku üles ehitamisele.“ Delfi andmeil saab Mäe lahkumishüvitiseks kuue kuu palga ehk 39 600 eurot.

Usaldusisiku koostatud raportit ei soostunud Ilja põhjalikult kommenteerima, kuid nentis, et ahistava käitumise kohta käivaid pöördumisi oli 10–20. Analüüsi, mis jääb pressiteate kohaselt nõukogu käsutusse, kasutatakse Ilja sõnul teatritöö keskkonna parandamiseks ja võimelike kitsaskohtade likvideerimiseks. Koosolekul arutati ka uut sisekorradokumenti, mis käsitleb eelkõige töökiusamist ja ahistamist.

Peadirektori kohuseid täidab uue juhi leidmiseni tehnikadirektor Taivo Pahmann.

Pärast ajakirjanduses ilmunud väiteid, kuidas Aivar Mäe on alluvaid ahistanud, eemaldati peadirektor kaheks kuuks ajutiselt ametist ning kutsuti appi majaväline usaldusisik. Lisaks alustas ka politsei 26. juunil menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel.

Nõukogu liikmed on saanud varemmainitud raportiga tutvuda alates 21. augustist. Nõukogu esimehe Ivari Ilja sõnul on see põhjalik. „Raporti koostamisse on suhtutud väga tõsiselt, on toodud välja olukorra erinevad aspektid ja vajadusel viidatud seadusandlusele ning mitmekülgselt analüüsitud kogunenud materjali,“ kinnitas ta kaks päeva tagasi Õhtulehele

Rahvusooper Estonia pressiteade

Nõukogu esimees Ivari Ilja: „Aivar Mäe väljendas oma soovi tagasi astuda juba eile ning tänase rahvusooperi nõukogu koosoleku algul esitas ta oma soovi ka ametlikult.” Nõukogu otsustas Aivar Mäe avalduse rahuldada, et rahvusooperi igapäevane elu ja tegevus saaksid võimalikult kiiresti tavapäraselt jätkuda.

Aivar Mäe: „Rahvusooperis töötab ligi 500 inimest, kes annavad endast iga päev kõik, et siin majas sünniks kunst. Ma leian, et on äärmiselt ebaõiglane sundida neid loometöö asemel keskenduma administratsiooniga seotud probleemide ümber toimuvale. Ma ei tea, mida sisaldab usaldusisiku kokkuvõte, aga ma tean, mida estoonlased igapäevaselt vajavad, ja selleks on töörahu. Astun omal soovil tagasi, et teater saaks edasi liikuda ja keskenduda nii uue hooaja kui kaugema tuleviku üles ehitamisele.“

Ivari Ilja: „Aivar Mäe töötas Rahvusooperi juhina 11 aastat, teater on selle aja jooksul teinud läbi muljetavaldava arengu, kunstiline tase on tõusnud, teatrihoone on remonditud ja korda tehtud ning üks meie kultuuri alussambaid, Rahvusooper Estonia on järjekindlalt oma haaret laiendanud nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.“

Nõukogu poolt kaasatud tööõiguse eksperdi raport jääb nõukogu käsutusse ja seda kasutatakse teatri töökeskkonna edasises arendamises.

Nõukogu lõpetab poolte kokkuleppel Aivar Mäe lepingu ning kuulutab välja konkursi uue peadirektori leidmiseks.