„Kuna Eesti Posti kliendid on paljuski maal ja äärealadel elavad inimesed, siis on vältimatult vajalik tugevdada olemasolevat nõukogu põhjaliku kohaliku omavalitsuse kompetentsi kaasamisega. Nimetatud samm tagab parema tunnetuse ja teadmise, kohaliku omavalitsuse tasandi ootustest postiteenustele,“ ütles minister Raul Siem juunis, kui kutsus tagasi toonase Eesti Posti nõukogu.Foto: Kollaaž (Aldo Luud, Robin Roots)
Toimetas Marvel Riik 25. august 2020 13:21
„Räpina linna ainsa postipunkti viimine linnast Rahumäe külla ei arvesta päris kindlasti haldusüksuse väljakujunenud keskuste paiknemist ega ka asjaolu, et Räpina linnas elab tunduvalt rohkem inimesi, võrreldes Rahumäe külaga,“ kurjustavad Räpina vallajuhid väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemiga, kes lubas pidurdada postkontorite sulgemise maapiirkondades. Räpina näitel toimuvad hoopis muud arengud.

Räpina vallavalitsus ja -volikogu sai 10. augustil Eesti Postilt kirja, milles teatati, et alates 17. augustist on postipunkt, mis seni tegutses Räpina linnas, toimetatud linnast nii viie kilomeetri kaugusele Rahumäe külla. Räpina vallavanem Enel Liin ja vallavolikogu esimees Teet Helm ütlevad, et selle käiguga ei järgita ei ministeeriumi enda määrust, Euroopa Komisjoni õigusakti ega postiseadust: postiteenus peab olema taskukohane ja kättesaadav kogu riigi territooriumil.

„Vaatamata ministri pressiteadetele postkontorite mittesulgemise kohta, jätkub maapiirkondades postiteenuste kaotamise protsess täie hooga. Justnimelt kaotamise, sest kuidas teisiti saaks ja tuleks mõista linna ainsa postipunkti üleviimist linna piiridest külasse,“ kirjutavad Liin ja Helm. „Kui postipunkt on valla keskusest väljapoole viidud ja juhul, kui selle asukoht moodsat navigeerimissüsteemi kasutades ka tuvastatakse, siis on väga paljudel maal elavatel inimestel isiklikku sõiduvahendit omamata väga keeruline tööpäevadel kahe tunni jooksul teenusepakkujani jõuda.“

Just kaks tundi on see aeg, mil Rahumäe külas on postipunkt tööpäevadel lahti. Seetõttu peavad vallajuhid vähetõenäoliseks, et keegi jõuab sinna minna ühistranspordiga.

„Selliselt jääb tarbijaid aina vähemaks ning AS Eesti Post saab vähese nõudluse põhjendusel taaskord ühe postipunkti sulgeda,“ vaatavad Liin ja Helm murelikult tulevikku. „Paraku on igasugune koostöö võimatu olukorras, kus ministeeriumist antakse ühesugust infot ja lubadusi, teenusepakkuja toimetab vastupidiselt eeltoodule ning omavalitsus, kui tarbijale kõige lähemal seisev organ, peab tekkinud olukorra reaalselt lahendama.“

Liin ja Helm soovivad, et postiteenuste kaotamise protsess Räpina vallas peatataks ning Eesti Post peaks ümberkorraldustel kinni seadustest ja määrustest. „Räpina linna elanikud nõuavad võrdset kohtlemist teiste Eestimaa piirkondade elanikega ja postiteenuste taastamist kiiremas korras.“