Kommentaar

Kurmet Müürsepp: kas vabadus on ohus?  

Kurmet Müürsepp, 24. august 2020 10:56
21. juunil ajas politsei koos tervsieametiga Antsla hipilaagri laiali. Foto: Robin Roots
Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 29. aastapäeval keskendus president oma kõnes kodanikuvabaduse kaitsele. Ta tõi näite juulikuus toimunud hipilaagrist ja selle põhjal järeldas, et Eestis on tekkinud hall ala, mida tohib ja mida ei tohi: millal riigivõim sekkuks või annaks soovitusi, kuidas kodanikud ja siinviibivad isikud end turvaliselt tunneksid.

Olnud Antsla hipilaagri korraldamise sündmuste keskel, annan ülevaate olukorrast ja võimaluse hinnata, kas Eesti on langemas riigivõimu meelevalda või mitte.

Samal teemal

Antsla vallavalitsus sai 14. juulil teate, et ajavahemikul 20. juuli kuni 19. august toimub Vikerkaare kogunemine Antsla vallas asuval Mäe-Kauksi kinnistul. Teates märgiti, et loodetavasti jääb osalejate arv alla 1000 inimese. Sellise osalejate arvuga üritusi toimub igal aastal Antslas mitmeid. Suurim ettevõtmine on Hauka Laat, mida käesoleval aastal ei toimunud Covid-19 hirmu tõttu.

Antsla vallas on kehtestatud kord, millega reguleeritakse avalikke üritusi ja muid rahvakogunemisi. See on kord sätestab, kuidas viia läbi üritusi, et kogukond tunneks end turvaliselt ja üritusega kaasnevad riskid oleksid võimalikult väikesed.

Antsla vallavalitsus palus Vikerkaare ürituse toimumise kinnistu omanikul taotleda avaliku ürituse luba, sellest keelduti eelkõige põhjusel, et tegemist ei ole üritusega ja kohalolijaid ei registreerita. Antsla vallavalitsus pöördus koheselt ka terviseameti poole soovituse saamiseks antud olukorras käitumiseks. Terviseamet koostas ettepanekud ja soovitused võimaliku nakkusohu ennetamiseks Vikeraare kogunemisel ja saatis need kinnistu omanikule.

Üritus oli planeeritud 5,6 ha kinnistule, kus joogivesi on vajalik kohale tuua ja 1000 inimese ihuhädade jaoks oli seal üks kemmerg.

Kinnistu omanik andis terviseametile ja Antsla vallavalitsusele teada, et Vikerkaare kogunemisel vastutavat isikut ei ole ja üritusel on rakendatav demokraatlik otsustusprotsess, mis võib väldata pikka aega ning seetõttu kogunemise alguseks ei suudetud terviseametile piisavalt põhjendada, kuidas on tagatud võimalik nakkusohu levik. Sellises olukorras võttis terviseamet vastu otsuse ja keelas kogunemise Mäe- Kauksi kinnistul.

Kas see on diktatuuri algus? Samal ajal käis Rally Estonia ettevalmistustöö, kus vabariigi valitsus ja terviseamet olid koostööparteriteks, et mitmeid kordi suurema rahvaarvuga rahvusvaheline üritus saaks toimuda. Selle ürituse korraldajad teevad igati koostööd riigivõimuga, et üritus saaks toimuda ja nakkusohu levik oleks välistatud.

Eestis on arusaam, et kõiki inimesi ja ettevõtmisi peab võrdselt kohtlema. Loomulikult on alati võimalik elu ja tegevusi vaadeldada, kas klaas on pooltühi või pooltäis. Täiuslikkust me kindlasti ei ole saavutanud aga eeldused selleks on demokraatlikus Eestis olemas.