Foto: Hannes Dreimanis
Kristiina Tilk 19. august 2020 12:23
„Kui eriline sügis järgneb ebatavalisele kevadele, sõltub paljuski meist kõigist,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps kooliaasta alguse pressikonverentsil. „Igal juhul väldime haridusasutuste täielikku distantsõppele viimist ning kui tekib vajadus töö ümber korraldada, teeme seda eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa.“

Enne, kui Reps sõna sai, palus Tallinna Tööstushariduskeskuse juht pressiinimesi, et need end mõneks ajaks pisut koomale tõmbaksid, sest üks robot tahtvat natukene ringi liikuda.

Ja sealt ta tuli! Vaikselt ning tasa. Viis ministriprouale klaasikese vett, võttis vastu tema tänusõnad ning läks vastu vaidlemata - nii nagu ühele eeskujulikule koolilapsele kohane – tagasi oma kohale ning andis järje üle Repsile.

Kõige olulisem on Repsi sõnul alustuseks üle korrata, et 1. septembril algab kool ja praegune olukord võimaldab õppeaastat alustada võimalikult tavapäraselt, kuid koroonaviiruse leviku tingimustes ei tohi siiski unustada ennetusabinõusid.

„Oleme suutnud nakkuse hoida kontrolli all, aga peame arvestama, et viirus on ühiskonnas alles,” sõnas Reps.

Tema hinnangul üldist vajadust sügisel distantsõppega jätkata ei ole ning haridusasutuste täielikku distantsõppele viimist pigem igal juhul välditakse. Kui tekib vajadus töö ümber korraldada, tehakse seda eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa.

„Kui klassis keegi haigestub, läheb konkreetne klass kaheks nädalaks distantsõppele. Seejärel tullakse kooli tagasi, kui lapsed on terved,” märkis Reps.

Kooli täielikku sulgemist hakatakse kaaluma juhul, kui nakatunute hulk on läinud konkreetses õppeasutuses väga suureks. See tähendab, et kui üle 10 protsendi kogu õpilaskonnast on koroonaviiruses, koguneb kriisistaap, kes siis asub üheskoos arutama, kas kool tuleks sulgeda.

Kui reisitakse tagasi riigist, kus nakkusnäitaja on üle 16, on haridusasutustel võimalik paluda, et laps kaks nädalat kooli ei tule.

Oktoobrikuiseks koolivaheajaks ei soovita Reps reisituusikuid osta, sest nakkusnäitajad on kõikjal tõusmas. Pigem tuleks tema sõnul püsida tervena kodus.

Ehkki sügiseti on tavapärane, et õppetööd alustatakse kordamisest ja õpilaste taseme selgitamisest, soovitab ministeerium tänavu õpetajatel sellele erilist tähelepanu pöörata.

Laste puhul Reps maskikandmist ei soovita. Tema sõnul on tõenäosus, et lapsed seda reaalselt ka kandma hakkaksid, väga väike. Lisaks pole olukord selline, kus lapsed peaksid käima kaitseülikondades ja maskides.

Kui perekonnas on inimesi, kes kuuluvad riskirühma ja soovivad jätta oma lapse koju, sest kardavad oma tervise pärast, siis Repsi sõnul on neil lapse koduõppele jätmiseks õigus, kuid sel juhul kandub kohustus õppe osas üle vanemale.

„Koduõpe pole sama, mis oli kevadine distantsõpe!” toonitas Reps.

Küsimusele, kui nakatunute arv kasvab, siis milline on piir, et koolid suletakse, vastas Reps, et nii drastiliste otsuste tegemiseks peaks olema eriolukord.

Eestis on 614 lasteaeda, sealhulgas 131 koolieelset lasteasutust, mis tegutsevad koos üldhariduskooliga. Ligi 94% 4-aastastest kuni kooliealistest lastest osaleb alushariduses. Eesti 530 üldhariduskooli statsionaarses õppes on ligi 155 000 õpilast (prognoos), kellest umbes 14 200 (prognoos) lähevad 1. klassi.

Kooliaasta eel on Eestis 15 843 üldhariduskoolide õpetajat, 1963 kutseõppeasutuste õpetajat ja 7887 koolieelse lasteasutuse õpetajat. Kõrgharidust saab omandada kokku 18 õppeasutuses, sh 6 avalik-õiguslikku ülikooli, 1 eraülikool, 7 riigi- ja 4 erarakenduskõrgkooli.