Eesti uudised

Riigikohus mõistis vanglamässu osalised süüdi 

Siim Randla, 4. august 2020, 07:16
Viru vangla. Foto: Martin Ahven
Riigikohus rahuldas prokuröri kaebuse ringkonnakohtu otsusele, millega mõisteti õigeks vanglamässu korraldajad, ja jõustas Viru maakohtu süüdimõistva otsuse.

2015. aasta juunis keeldus osa Viru vangla kinnipeetavatest toidust, protestides toidujagaja vastu, kes oli samuti kinnipeetav. Süüdistatavate meelest ei sobinud ta sellesse ametisse. Nimelt teadsid vangid, et toidujagajaks määratud mees on homoseksuaal, ning nõukogude ajast pärit vanglakommete järgi on tegu kõige madalama staatusega isikuga, on kirjutanud Põhjarannik. Toidujagajat välja ei vahetatud, mispeale leppisid vangid kokku, et kambrites hakatakse protestiks aknaid lõhkuma. Seda tegigi ühel ajal 17 kinnipeetavat.

Viru maakohus mõistis mässajad süüdi, nende kaebust arutanud Tartu ringkonnakohus aga õigeks. Aprillis võttis riigikohus arutusele prokuratuuri edasikaebuse ringkonnakohtu otsusele. Juuli lõpus tühistas riigikohus Tartu ringkonnakohtu otsuse ning jõustas Viru maakohtu otsuse, välja arvatud kolmele süüalusele mõistetud liitkaristuse kandmise algusaja osas.
Riigikohtu kriminaalkolleegium selgitas, et allumatus vangla sisekorrale ründab otseselt riigivõimu teostamist ja selles osalejate paljusus toob üldjuhul kaasa ohu vangla julgeolekule ja vangistuse täideviimisele. Seetõttu ei eelda massiline korratus kinnipidamiskohas, et oht selle julgeolekule, kellegi elule, tervisele või varale oleks alati vahetu või konkreetne.

Praegusel juhul väljendus massiline korratus paljude kinnipeetavate ühises allumatuses vangla sisekorrale. Kuigi süüdistatavad viibisid üksi või kahekaupa lukustatud kambrites, oli nende valjuhäälne tegevus kuulda ka väljapoole kambreid ning korra taastamiseks tuli vanglal kaasata valvureid teistest osakondadest. Seega polnud tegemist üksikute eraldiseisvate korrarikkumistega, leidis Riigikohus.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee