"Teneti" võtted vanas Liivalaia kohtumajas.Foto: Martin Ahven
Viljar Voog 31. juuli 2020 11:52
Harju maakohus keeras Liivalaia kohtumaja uksed lukku 2018. aasta suvel ja edaspidi on õigust mõistetud Sossi mäel asuvas uues majas. Liivalaia tänaval on enamasti ulunud tuul – vaid Christopher Nolan käis seal peagi kinodesse jõudvat „Tenetit“ filmimas. Nüüd tahab kohus vana maja taas üles vuntsida, et vajadusel sinna koroonaviiruse eest pageda.

Kohtudirektor Elari Udam saatis neljapäeval justiitsministeeriumile kirja, kus palus suurendada Harju maakohtu tänavust eelarvet kuni 195 000 euro võrra. Põhjuseks koroona.

„Kui Covid-19 viirus levik peaks sügisel uuesti kaasa tooma piirangud, siis võib Harju Maakohtul tekkida tõsine probleem sobivate kohtusaalide kasutamiseks. Nimelt on Lubja tn 4 majas küll mitmeid saale, aga neist enamus väiksed või keskmise suurusega saalid mida ei saa kitsenduste tõttu vähegi suuremate istungite läbiviimiseks kasutada. Suuremaid (paljude osalejatega) kriminaalasju on vähemalt 10 (sh nt Tallinna Sadama, Gammeri ja Hirve, Medunitsa jmt. protsessid). Lubja tn 4 on kitsendatud tingimustes kasutamiseks sobivaid ruume kaks. Vajaduse saaks lahendatud kui lisaks oleks kindlus veel kahe-kolme saali jagu,“ kirjutas Udam.

Lahendusena on arutatud nii praeguste ruumide ümberehitamist (nõuab aega) kui ka konverentsi- või suisa teatrisaalide üürimist (pole kuskil kinnipeetavaid hoida). Kõige lihtsam oleks aga taas kasutusele võtta tühjana seisev vana Liivalaia kohtumaja.

„Ajutiseks kasutuseks parim variant, nii logistiliselt, ruumilahenduselt kui ka rahaliselt, oleks võtta kriitilisel perioodil kasutusele saalid endises kohtumajas Liivaja tn 24. Majas on olemas kinnipeetavate transportimise ja ooteruumid (kambrid). Kohtusaalideks sobiks kolm suuremat kriminaalsaali,“ kirjutas Udam, et huvi oleks kasutada veerandit suure maja kogupinnast.

Et vana kohtumaja on amortiseerunud, tuleks teha sellele vähemalt sanitaarremont – elektrisüsteemide ja valgustuse uuendamise kõrvalt vajab enim tähelepanu ventilatsioon, eriti koroonaolukorras. Sellele kuluks maja omaniku, Riigi Kinnisvara AS (RKAS) hinnangul 160 000 eurot.

Muud kulud jäävad märkimisväärselt väiksemaks: tuhat eurot mööblile, 16 000 tehnika soetamiseks, mille hiljem saaks kasutusel võtta mujal kohtusüsteemis, lisaks ülalpidamiskulud 2320 eurot kuus ja nii maksimaalselt kaheksa kuud (2020 novembrist 2021 juunini).

Kauem ei oleks võimalik Liivalaias kohut pidada, sest RKASil on majaga omad plaanid: 2021 suvel peaks kaheks-kolmeks aastaks sinna sisse kolima rahvusraamatukogu, kuni nende hoonet Tõnismäel korrastatakse.