Juhtkiri

Juhtkiri | E-residentsuse vigu ei saa varjata 

ohtuleht.ee, 29. juuli 2020, 18:01
E-residentsuse programm on Eestile kahtlemata toonud palju au, kuulsust ja raha: võimalus hakata meie e-residendiks on kasutanud ettevõtjad ja ka meie maa fännid 174 riigist. See teeb sellest hindamatu tööriista Eesti maine kujundamisel. Seda olulisem on ennetada e-residentsuse kasutamist hämaratel eesmärkidel, mis ei heida halba valgust mitte üksnes pahalastele endile, vaid ka riigile, kes on lasknud neil segamatult toimetada.

Riigikontroll hakkas seetõttu uurima, kas programmis osalevad ainult õiguskuulekad välismaalased. Kahjuks mitte alati, nagu selgus Soome karistusregistrisse tehtud päringust: 48-l sealse kodakondsusega inimesel oli kehtiv kriminaalkaristus, mis pidanuks e-residendiks saamise välistama. Ilmselt ei sooviks ükski riik oma ärimaastikule toimetama tegelasi, kes kannavad karistust majanduskuritegude eest või kellele on kodumaal kohaldatud ärikeeld. Kui selliste apsakate läbilaskmise taga on kehv infovahetus välisriikidega, siis millega põhjendada digi-ID säilimist ka siis, kui e-resident on kuriteo toime pannud siinsamas Eestis? Masspäringute tegemine karistusregistrisse ootab paraku sobivate IT-lahenduste taga.

Kui mõned probleemid on lahendatavad raha ja ajaga, siis infovahetuse parandamine välisriikidega nõuab eelkõige vastavaid kokkuleppeid. Näiteks võiks e-residentsust pakkuda vaid maades, millega Eestil on toimiv justiits- ja julgeolekualane koostöö. Sellise ettepaneku tegi politseijuht Elmar Vaher. Ta pelgab mõistagi halduskoormust, mis kaasneks dokumentide eheduse kontrollimisega, kui digi-ID taotlejatel palutaks karistuste puudumist endal tõendada, nagu soovitab riigikontroll.

Murekohaks pole aga üksnes halduskoormus, vaid ka rahaline pool. Kuigi programm on riigikontrolli arvutuste järgi 12 miljoni euroga plussis, ilmnes auditi käigus, et raha pole loetud küllalt hoolikalt ehk e-residentsuse meeskonnal polnud järjepidevat ülevaadet kogukuludest ja -tuludest.

Neid vigu ei tohi varjata, nagu näisid paremaks pidavat auditi täisversiooni avaldamist takistada püüdnud ametnikud. Probleemide kuhjumisel oleks lõpptulemusena meile põhjustatud mainekahju mõõtmatult suurem.

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee