Politsei- ja piirivalveameti (PPA) kinnipidamiskeskusFoto: Teet Malsroos
Toimetas Johanna-Kadri Kuusk 27. juuli 2020 14:27
Siseministri määrusega muudetakse arestimajade sisekorraeeskirja, et täpsustada kinnipeetavate õigusi. Mart Helme sõnul ajakohastatakse arestimajade sisekorraeeskirja muudatustega kinnipidamise tingimusi ja korda ning lahendatakse mitu praktikas ilmnenud probleemi.

„Näiteks on ette nähtud uued piirangud, et tagada senisest paremini arestimajas töötavate kui ka kinnipeetavate kaitse, tervis ja turvatunne. Samuti on muudatuste tulemusena võimalik osutada kinnipidamisteenust senisest tõhusamini,“ märkis Helme. Minister lisas, et arestimajade sisekorraeeskiri oli tarvis viia ka vastavusse rahvusvaheliste soovituste ja kehtiva õiguskorraga.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri Veiko Kommusaare sõnul hõlmavad määruse kõige olulisemad muudatused kinnipeetavale saadetava paki saatmistihedust ning esemete ja ainete nimekirja kui ka arestimajades suitsetamise korda.

„Määrusega piiritletakse käsi- või postipaki saatmise ajavahemik. Nähakse ette, et vahistatul, väljasaadetaval või rahvusvahelise kaitse taotlejal on edaspidi õigus saada üks kord kalendrikuu jooksul käsi- või postipakk kogukaaluga kuni viis kilogrammi. Varem võis pakki saada määratlemata aja jooksul, kuid kuna arestimajas viibitakse vaid lühiajaliselt, siis on taoline paki saatmistihedus ja kogukaal täiesti piisav,“ märkis Kommusaar.

Asekantsler tõi välja, et pakiga saadetavate esemete loetellu lisatakse võimalus saata dušigeeli, hambapastat, hambaharja ja prille. „Arvestades, et arestimaja võimaldab kinnipeetavale toitlustuse, siis jäetakse tervise kaitsmise ja turvalisuse tagamise eesmärgil pakiga saadetavate esemete ja ainete nimekirjast välja toiduained. Samuti ei tohi edaspidi saata ka tubakatooteid ning tikke. Kõik see ennetab ja vähendab arestimajas keelatud ainete ja esemete ringlusse sattumist,“ märkis Kommusaar. Ta lisas, et vajadusel on PPA peadirektoril või tema volitatud isikul võimalik erinevate ainete ja esemete lubamine või keelamine eraldi otsustada.

Samuti tõi Kommusaar välja, et kui varasemalt on arestimajades suitsetamine olnud lubatud vaid juhul, kui selleks on nõuetekohane suitsetamisruum, siis nüüdsest keelatakse arestimajas suitsetamine ära. „Vanglates on suitsetamine keelatud juba pea kolm aastat. Selle muudatusega kaob erisus arestimajade ja vanglate tingimuste vahel,“ selgitas asekantsler.

Muuhulgas suurendatakse määrusega arestikambrite pinnasuurust ja luuakse lisavõimalus kinnipeetava ümberpaigutamiseks teise arestimajja. Lisaks antakse määrusega kinnipeetavatele arestimajas võimalus järelevalve all selleks kohandatud arvutites kasutada ametlikke õigusaktide andmebaase, kohtulahendite registreid, Riigikogu veebilehte ja õiguskantsleri veebilehte. Kuni muudatuse täieliku rakendamiseni saavad nad soovi korral infoga tutvuda paberil.

Arestimajades tehtavad muudatused puudutavad esmajoones Politsei- ja Piirivalveameti töökorraldust. Määrus jõustub üldises korras.