Mart HelmeFoto: Merilin Ulm
Siim Randla 27. juuli 2020 06:17
Siseminister Mart Helme palub andmekaitse inspektsioonil uurida, kes ja kuidas õigusvastaselt avalikustas ajakirjandusele asutusesiseseks kasutamiseks ette nähtud valitsuskabinetile esitatava memorandumi sisu, mis puudutab siseministeeriumi valitsemisala kriisideks valmistumise vajadusi.

Siseministeerium esitas 14. juulil riigikantseleile memorandumi valitsuskabineti nõupidamisele teemal „Siseministeeriumi valitsemisala kriisideks valmistumise vajadused“. Dokument oli tunnistatud asutusesiseseks teabeks. 15. juulil võis selle memorandumi sisu lugeda meediast, seisab Mart Helme pöördumises andmekaitse inspektsiooni peadirektori poole.

15. juulil esitas siseministeerium riigikantseleile memorandumi valitsuskabineti nõupidamisele teemal „Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõust (töö- ja õpiränne)“. Memorandumile olid lisatud ka välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kavand ja seletuskiri. Dokumendid olid tunnistatud asutusesiseseks teabeks.

17. juulil võis ka nende dokumentide sisu lugeda meediast, teatab siseminister. Tema sõnul tehti mõlemad dokumendid kättesaadavaks riigikantselei peetavas e-kabineti infosüsteemis, kuhu on samuti juurdepääs piiratud. Ka palub minister andmekaitse inspektsiooni seisukohta, kas asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teave on e-kabineti infosüsteemis nõuetekohaselt kaitstud.