Foto: Teet Malsroos
Siim Randla 16. juuli 2020 07:09
Põhja prefektuuri kinnipidamiskeskuse arestimaja kontrollinud õiguskantsler leiab, et kambrites kasutatav pidev videovalve ei ole kooskõlas kinnipeetute kohtlemise standarditega. 

Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid veebruari lõpus ette teatamata Põhja prefektuuri kinnipidamiskeskuse arestimaja. „Igal konkreetsel juhul tuleb kaaluda, kas kinnipeetu ööpäevane videovalve on möödapääsmatult vajalik, näiteks terviseseisundi tõttu, ning otsustada, kas ja kui suures ulatuses seda võiks kasutada,“ leidis õiguskantsler juulis Põhja prefektile saadetud kokkuvõttes. Õiguskantsler on sellele ennegi tähelepanu juhtinud. Ta lisas, et kambris toimuva jälgimisel videopildi vahendusel on oluline, et ametnik oleks kambris viibiva(te) kinnipeetu(te)ga samast soost.

Osa kinnipeetuid ei olnud arestimaja päevakavaga tutvunud ega teadnud, millal on söögiaeg ning millal nad tohivad kohtuda lähedastega ja pakke saada. Õiguskatsler märkis, et neil peaks selline kava olema. Mõnes arestimajas on see kinnitatud näiteks kambriuksele.

Paljud kinnipeetud kurtsid, et ametnikud pole neile andnud kirjatarbeid. Ühele neist olevat soovitatud kirjutada pastapliiatsi saamiseks avaldus, seisab kontrollkäigu kokkuvõttes.

Kui kinnipeetul kirjatarbeid pole, ei pruugi tal olla võimalik esitada vajalikke taotlusi või vaiet, teatas õiguskantsler. Pole mõeldav, et sellisel juhul soovitatakse kinnipeetul teha kirjutusvahendi saamiseks kirjalik avaldus, lisas ta.