Roman Trofimov tagasi Eestis. Foto: Robin Roots
Toimetas Triinu Laan 15. juuli 2020 17:09
Eesti riigi abiga Filipiiinide lennujaamast pääsenud RomanTrofimov kurjustab nüüd maksuametiga, kes saatis talle maksudeklaratsiooni esitamise meeldetuletuse. 

"Vahetult pärast mu naasimist Eestisse, kui ma pean veel kohustuslikus eneseisolatsioonis olema, sain ma maksuametilt kirja, mis nõuab mult maksude tasumist ja ähvardab mind trahviga. Kas see on kokkusattumus või repressiivne tegevus minu suhtes, kuna juhtisin tähelepanu probleemidele Eesti "välismaalaste passiga"?" küsib Roman. 

Tegelikkuses saatis maksuamet  Trofimovile kirja, kus tuletab meelde, et residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg oli 30. aprillil ning kui deklaratsiooni õigeaegselt ei esitata, on maksuametil õigus rakendada sunniraha. 

Trofimov ei ole rahul ka kommentaaridega, mida sotsiaalmeedias talle kirjutatud on. 

"Mida kavatseb Eesti riik teha, et kaitsta oma elanikke online-rünnakute eest? Miks lubatakse Facebookis minu suunas füüsilisi ähvardusi ja alandavaid märkusi? Arvasin, et Eesti on digitaalselt arenenud riik," pahandab Roman.

Ta toob väljavõtte võlaõigusseaduse paragrahvist 1046, kus öeldakse, et "isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine, eraelu puutumatuse või muu isikliku õiguse rikkumine on õigusvastane, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Õigusvastasuse tuvastamisel tuleb arvestada rikkumise liiki, põhjust ja ajendit, samuti suhet rikkumisega taotletud eesmärgi ja rikkumise raskuse vahel."

Kommentaatorid ei saa aga aru, mis ähvardustest Roman kirjutab ning selgitavad talle, et makse peavad Eesti riigis kõik maksma. Lisaks soovitatakse Romanil tööle minna. 

Oma eilses postituses teatas Roman, et tal jäi Filipiinidele pruut ning ta loodab lahkete annetajate peale, kes aitaksid tal tasuda nii eelnenud reisi kui ka tulevase reisi kulud.