Eesti uudised

Riigikohus võttis arutamisele Kärdla sadama rahapesu kriminaalasja 

Siim Randla, 4. juuli 2020 06:15
Foto: Meisi Volt
Tallinna ringkonnakohus tühistas Kärdla sadama väidetava rahapesu asjas Pärnu maakohtu õigeksmõistva otsuse ja kvalifitseeris kuriteo soodustuskelmuseks. Kaitsjad esitasid selle kohta kassatsioonkaebuse riigikohtule, kes selle nüüd menetlusse võttis.

Raigo Sahtelile, Urmas Varrisele ja Seller Hulgi OÜ-le oli süüks pandud rahapesu grupis ja suures ulatuses, Tanel Malka ja Faasion OÜd süüdistati grupis ja suures ulatuses toime pandud rahapesule kaasaaitamises. Pärnu maakohus mõistis kõik süüdistatavad nendes süüdistustes õigeks.
Pärnu maakohus leidis, et rahapesu süüdistuse puhul peab kohus kõigepealt tuvastama eelkuriteo. Protsessis Tanel Malka ja OÜd Faasion kaitsnud vandeadvokaat Raul Ainla ütles toona, et prokurör esitas  süüdistuse rahapesus, kuid kohus ei näinud süüdistatavate tegevuses kuriteo koosseisu.

Jaanuaris asja arutanud Tallinna ringkonnakohus selgitas, et rahapesu süüdistuse puhul peab kohus kõigepealt tuvastama eelkuriteo, milleks süüdistuse järgi oli Hillar Kuke sooduskelmus – võltsitud andmetega dokumentide esitamisega sai Kukk ettevõtluse arendamise sihtasutuselt (EAS) Kärdla külalissadama ehituseks määratud toetusest pettuse teel 179 424 eurot, mis liikus Nordecon ASi kaudu alltöövõtja, s.o Hiiu Teed OÜ arvelduskontole. Protsessis Tanel Malka ja Faasion OÜd kaitsnud vandeadvokaadi Raul Ainla sõnul tühistas Tallinna ringkonnakohus jaanuaris maakohtu õigeksmõistva otsuse ja kvalifitseeris rahapesu kergemaks kuriteoks – soodustuskelmuseks. Malgale ja Faasion OÜ-le mõisteti rahalised karistused. „Ringkonnakohus tühistas ka maakohtu otsuse osas, mis puudutas dokumendi võltsimise asjus menetluse lõpetamise mõistliku menetlusaja tõttu,“ rääkis Ainla. „Kuna nägin kaitsealuste Tanel Malga ja Faasion OÜ osas menetlusnormide olulist rikkumist ning kuue aasta pikkust menetlusaega ei saa pidada antud juhul mõistlikuks, siis kaebasin riigikohtusse edasi,“ ütles ta.

Menetlus jätkub, kuna juunis võttis riigikohus Ainla ja teiste süüdistatavate kaitsjate kassatsioonid menetlusse.