Poliitika

Kert Kingo lasteaedade seksuaalõpetusest: see on eetika- ja moraalinormidega vastuolus 

Johanna-Kadri Kuusk, 3. juuli 2020 11:34
EKRE fraktsiooni liige Kert KingoFoto: Tiit Tamme
Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Kert Kingo saatis nii haridusminister Mailis Repsile kui justiitminister Raivo Aegile kirja, milles palus selgitada, kuidas on reguleeritud koolieelsete laste seksuaalkasvatus. Kingo viitab oma kirjas trükistele „Koolieelses eas laste seksuaalkasvatuse“, mida on lasteaiaõpetajatele jagatud.

Kingo ei ole trükistes antavate soovitustega nõus ja uuris ministritelt, kuidas need on vastavuses Eestis määratud koolieelikute kasvatamise regulatsioonidega.

Kuvatõmmis trükisestFoto: Kuvatõmmis dokumendist

Samal teemal

Riigikogu saadik tõi välja õppematerjalis oleva harjutuse lastega võimalikest olukordadest rääkida. 

„Mängite sõbraga koos tema kodus. Olete tema toas. Ta näitab sulle oma nokut. Mängige iga olukord mõne lapsega läbi. Võtke enda peale initsiatiivi haarava täiskasvanu või lapse osa. Rääkige lastele, et erinevates olukordades reageerimine on väga individuaalne. Ei ole õigeid ega valesid reaktsioone,“ seisab kirjas illustratiivse pildi all. 

Kingo tõi välja veel ühe nõuande, mis rääkis olukorrast, kus võib lasteaias käia laps, kes tunneb juba varajases vanuses, et tema sünniga kaasnenud väline sugu ei ole temale sobilik. Nõuanne soovitab lasteaiaõpetajatel lapsega probleemist rääkida ja tagada ka lapse rühmakaaslaste toetav ja mõistev suhtumine. „Mõned inimesed võivad tunda, et nende keha ei ole nendele õige – nad tunnevad end tüdrukuna, kuigi neil on poisi kehaosad, või vastupidi. See võib olla väga segadusttekitav, mistõttu on väga oluline, et me toetaksime ja aktsepteeriksime inimesi sellistena, nagu nad end tunnevad,“ seisab nõuandes.

Kuvatõmmis trükisestFoto: Kuvatõmmis dokumendist

Riigikogu saadik uuris muuhulgas haridusministeeriumilt, kas on kohane ja üldse vajalik lasteaias lastega rääkida suguelunditest.

Justiitsministrilt uurib Kingo, kes üldse andis korralduse lasteaedades selliseid trükiseid jagada. „Miks survestatakse lasteaiaõpetajaid/lasteaedasid läbi viima õppekava, ühiskondliku moraali ja eetikanormidega vastuolus õpetust,“ küsib Kingo. Samuti soovib ta teada, kas lasteaedades on üldse lubatud ilma lapsevanemate loata seksuaalkasvatust läbi viia.

Kuvatõmmis trükisestFoto: Kuvatõmmis dokumendist

Milline on üldine praktika?

Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Liina Põld kommenteeris, et seksuaalharidus toetab lapse ja noore tervet ja turvalist arengut ning selle pakkumine on oluline selleks, et lapsed ja noored oleksid teadlikud seksuaalse väärkohtlemisega seotud ohtudest ning oskaksid ennast kaitsta. Ta tõdes, et nende teemade käsitlusel on väga oluline eakohasus.

Praegu kehtivas alushariduse õppekavas on olemas valdkond „Mina ja keskkond“, kus lasteaiaõpetaja pöörab lapsele eakohaselt tähelepanu sellistele sotsiaalse keskkonna teemadele nagu mina, perekond ja sugulased, üldinimlikud väärtused ja käitumisreeglid, inimkeha, ohuallikad ning ohutu käitumine jne. Põllu sõnul on õpetajal vaja ise otsustada, milliseid eakohaseid meetodeid ta nendest teemadest lastega rääkides kasutab.

„Praegu on koostamisel ka uus alushariduse õppekava. Ettepanekud selle kohta jõuavad ministeeriumisse septembris, siis saab rääkida ka täpsematest ettepanekutest erinevate teemade käsitlemisel,“ ütles ta.

Põllu sõnul on koolidel ja lasteaedadel vabad käed, et kutsuda lastele rääkima koolitajaid ning spetsialiste eakohastel seksuaalhariduslikel teemadel. „Loomulikult tuleb sealjuures tagada, et lapsevanemad oleksid üritusest teavitatud ehk kõik last ümbritsevad osapooled oleksid samas infoväljas.“

REKLAAM JA KUULUTUSED

reklaam@ohtulehtkirjastus.ee