Rahvusooper Estonia nõukogu koosolekule saabujad.Foto: Martin Ahven
Ohtuleht.ee 2. juuli 2020 15:06
Möödunud reedel Aivar Mäe skandaali arutamiseks kokku tulnud Rahvusooper Estonia nõukogu siis otsuseni ei jõudnud: ajakirjanduses ilmunud ahistamissüüdistused olla liialt anonüümsed. Uuesti tuldi kokku sel neljapäeval, et kuulda ära teatri usaldusisikud, kelle poole kaebustega on pöördutud. Mäe ise saatis enne nõukogu koosolekut kolleegidele vabanduskirja. Pärast nõukogu koosolekut teatas esimees Arne Mikk lahkumisest

Nõukogu koosolek kestis ligemale kolm ja pool tundi, pärast mida saadeti meediaväljannetele pressiteade. Ükski nõukogu liige ajakirjanike ette ei astunud.

"Rahvusooper Estonia nõukogu jätkas 2. juuli erakorralisel koosolekul arutelu, et tagada rahvusooperi kollektiivile turvaline ning loominguline keskkond. Nõukogu otsustas peatada peadirektori töölepingu kaheks kuuks," teatakse pressiteates. 

Ühtlasi teatatakse, et nõukogu otsustas sõlmida lepingu tööõiguse eksperdiga. "Tema poole saavad kuni 14. augustini oma muredega pöörduda rahvusooperi praegused ja endised töötajad, kellele tagatakse anonüümsus. Sellekohane info ja kontaktid avaldatakse teatri sisekanalites ja kodulehel," seisab teates.  

Ühtlasi otsustati usaldusisikute ning töökeskkonna volinikega täiendada teatri kodukorda põhimõtetega, mille kohaselt oleks tulevikus selge reeglistik, kuidas probleeme turvaliselt ja hoolivalt lahendatakse.

Pärast nõukogu koosolekut saatis pöördumise ka Aivar Mäe:

"Olen andnud meediale ja avalikkusele omapoolsed selgitused ja avalikult vabandanud, sama olen teinud eraldi kogu Estonia kollektiivi ees. Politsei poolt algatatud menetluse erapooletuse tagamiseks ei pea ma õigeks antud teemat rohkem avalikkuses kommenteerida. Olen pöördunud enda õiguste kaitseks õigusnõustaja poole, kelleks on vandeadvokaat Paul Keres. Meievahelise kokkuleppe kohaselt on tema ainupädevuses anda meediale täiendavaid selgitusi, kui see peaks tema hinnangul olema võimalik ja põhjendatud."

Milline oli seis enne neljapäevast koosolekut? 

Nõukogu peab vajalikuks korraldada kõikidele teatri töötajatele koolitusi, et operatiivselt märgata ja lahendada olukordi, kus ilmnevad probleemid kaasaegsete juhtimisstandardite ja erinevate töökeskkonda puudutavate seaduste võimaliku eiramise osas.

Nõukogu seni öeldud väljaütlemiste põhjal võib eeldada, et kui usaldusisikud kinnitavad seni peamiselt Eesti Ekspressis välja toodud juhtumite toimumist, on 2009. aastal rahvusooperi juhina ametisse astunud Mäe aeg Estonia teatrimajas otsas.

Sama motiivi kandis ka nõukogu esimehe Aivar Miku eelmisel reedel ette loetud ühisavalduse algus: „Artiklis kirjeldatud suhtlusviis ei ole kindlasti korrektne ega vasta teatriväärtustele. Rahvusooper Estonia nõukogu kindlasti ei tolereeri kirjeldatud käitumist ega ülekohut.“

Mäe ise on pärast skandaali lahvatamist esinenud vaid vabandustega: jaanipäeval läkitas ta avalduse meediale, täna kirjutas kirja kaastöötajaile. Avaldame selle täismahus:

„Head estoonlased

Tänan siiralt ja südamest teid kõiki toetuse eest viimase emotsionaalse ja keerulise nädala jooksul. Seda eriti praegu, mil on puhkuste ja lõõgastuse aeg ja meil kõigil mõtetes muudki, kui meie ühine teater ja seal toimuv. Teie toetus ja head sõnad on tähendanud ja tähendavad mulle väga palju. Hindan seda südamest.

Tahan teie kõigi ees vabandada. Vabandada sellepärast, et viimase nädala jooksul on kannatada saanud meie teater, meie kõigi töömeeleolu, ka teie. Vabandan siiralt teist igaühe ees, sest teie kõigi heaolu on minu jaoks väga tähtis ja tunnen, et see on praegusel hetkel kannatada saanud. Mul on siiralt kahju, et teie, minu head kolleegid olete tahtmatult sattunud sellesse keeristormi.

Täna astun ma esimese sammu ja vabandan kogu kollektiivi ees kirjalikult, kuid olen valmis silma vaatama ja vabandama isiklikult igaühe ees, kes tunneb, et olen talle kunagi ühel või teisel moel liiga teinud. Minu käitumine või tegevus pole kunagi olnud ajendatud kurjusest, kiusust või muudest halbadest eesmärkidest. Ma ei ole kunagi soovinud kellelegi halba. Vastupidi – teile kõigile olen ma alati soovinud vaid kõike head ja püüdnud teie jaoks alati olemas olla ja teid toetada. Minu, kui teie juhi jaoks, on kõige tähtsam, et mitte keegi estoonlastest ei tunneks ennast meie kollektiivis solvatuna, või veel vähem kuidagi survestatuna või ohustatuna. Töötan selle eesmärgi nimel edasi.

Head estoonlased. Hoidke jätkuvalt ennast, hoidke üksteist ja enda lähedasi. Hooligem, märgakem head ja positiivset ja leidkem endas jõudu saada üle rasketest õppetundidest, mille elu vahest meie teele ootamatult paiskab.

Jõudu, häid inimesi teie ümber ja jätkuvat sära teie hinge,

Aivar“

Nõukogu täna tehtud otsused jõuavad avalikkuseni rahvusooperi pressiteate vahendusel. Pressikonverentsi seekord kokku ei kutsuta.