Siim Randla 30. juuni 2020 12:38
Viru Maakohus mõistis täna  Jõhvi volikogu endise esimehe Niina Neglasoni (pildil) ja OÜ Corrigo ning selle juhi Tiiu Sepa korruptsioonikuritegudes õigeks.

 Niina Neglasoni, Tiiu Seppa ning OÜ-t Corrigo süüdistati algselt altkäemaksu andmises ja võtmises suures ulatuses. Lisaks süüdistati Niina Neglasoni toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Kohus tuvastas Niina Neglasoni poolt toimingu piirangu rikkumise, kuid mitte suures ulatuses.
Niina Neglason võttis volikogu liikmena osa erinevatest koosolekutest, kus arutati OÜ-ga Corrigo seotud teemasid. Sealjuures osales ta hääletusel, millest pidanuks OÜ-ga Corrigo seotud isikuna taanduma. Samas ei leidnud tõendamist, et vastav rikkumine oleks toimunud suures ulatuses, teatas Viru maakohtu pressiesindaja Õhtulehele.  Altkäemaksu süüdistuse põhilisest osast prokurör kohtuvaidlustes loobus. Ülejäänud süüdistuse osas asus kohus seisukohale, et ei ole tõendatud ebaseaduslikku soodustuse andmist ja vastuvõtmist.

Konkludentse ebaõiguskokkuleppe etteheitmiseks peab olema piisavalt kaalukaid argumente kinnitamaks, et üle antud hüved olid antud just vastutasuna ametiseisundi kasutamise eest ning soodustuste andmine muudel kaalutlustel on kõiki asjaolusid arvestades äärmiselt ebatõenäoline. Antud juhul ei ole kohtule esitatud tõendeid, mis kinnitaks ebaõiguskokkuleppe olemasolu.  

Kohus rõhutab seda, et igapäevases majandustegevuses isikutevaheliste eraõiguslike tehingute puhul on üldisest hinnakirjast erinevate pakkumuste tegemine ja soodsama hinna küsimine tavapärane. Seda ei muuda ka asjaolu, et soodustuse saajaks on ametiisik. Viimasele taolise soodustuse pakkumine muutub taunitavaks ja keelatuks vaid siis, kui seda tehakse vastutasuna selle eest, et ta kasutab oma ametiseisundit. Seega ei ole Tiiu Sepa ja tema juhitavate ettevõtete poolt kellelegi soodustuse andmisel alust eeldada, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega ning inimestele ei saa panna kohustust tõendada vastupidist, teatas kohus. Kuivõrd majandustegevuses on legaalsete allahindluste tegemine tavapärane, tuleb soodustuse ebaseaduslikkust ette heites seda tõendada. 
"Tegemist on õiglase ja hea otsusega. Otsus on väga hästi argumenteeritud ja õiglus on jalule seatud, süüdistused olid alusetud ja täiesti põhjendamatud," ütles Niina Neglasoni kaitsja, vandeadvokaat Stella Veber. "Ootame ära, kas prokuratuur vaidlustab otsuse või mitte, aga me ei muretse ka selle pärast eriti, kuna siis kaitseme oma positsiooni kindlalt ka järgmistes kohtuastmetes."