Foto: Tervise- ja tööministeerium
Riina Sikkut, riigikogu liige, SDE 29. juuni 2020 18:51
Eelmisel nädalal hõivas avaliku ruumi arutelu Aivar Mäe võimaliku kolleege alandava ja ahistava käitumise üle. Seda tüüpi juhtumi ilmsikstulek ei ole üllatav, küll aga olid üllatavad paljud avalikud reaktsioonid. Näiteks keskenduti juhtunu detailidele ja asuti kohe kohtuotsust ootama, ka Estonia nõukogu poolt, mis võimaldas vältida konkreetsete otsuste tegemist. 

Nõukogu väitis täiesti õigesti, et nemad ei saa kohtu rolli võtta. Ei saagi. Täielikku infot omamata ei tohigi kedagi kiiresti hukka mõista. Aga nõukogu peab võtma nõukogu rolli ja saama aru,  et juhi sobimatuse ainsaks kriteeriumiks ei ole süüdimõistev kohtuotsus. Juhi, näiteks Estonia teatri direktori puhul ei piisa lavakogemusest, finantsaruannete lugemisoskusest ja nähtavasti ka üleriigiliselt tunnustatud „joviaalsusest.“ Enam ei piisa. Juhtimine on muutunud.

Edasi lugemiseks: